2018 Pink Report - Annual Report on the State of Human Rights of LGBTI Persons in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Rozi izvještaj 2018. Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBTI osoba u bosni i hercegovini
2018 Pink Report - Annual Report on the State of Human Rights of LGBTI Persons in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Emina Bošnjak, Liam Isić, Jozo Blažević, Lejla Huremović, Darko Pandurević, Vladana Vasić
Subject(s): Gender Studies, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law, Evaluation research, Social differentiation, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; human rights; LGBTI; 2018; gender; annual report; education; judiciary; law; equality; discrimination; criminal acts; asylum; media;

Summary/Abstract: Tokom protekle tri godine došlo je do određenih unapređenja pravnog okvira za zaštitu ljudskih prava i osiguranje ravnopravnosti LGBTI osoba. Međutim, istraživanje potreba i problema u LGBTI zajednici u BiH provedeno 2017. godine pokazalo je da su govor mržnje, diskriminacija i nasilje nad LGBTI zajednicom i dalje široko prisutni u bh. društvu. LGBTI osobe često nisu u mogućnosti voditi uobičajen život niti realizirati neke od osnovnih životnih i društveno-kulturnih potreba (npr. biti otvoreni o svom ljubavnom odnosu, izražavati svoj rod i sl.), dok strah od nasilja, diskriminacije i/ili odbačenosti nerijetko rezultira i ekstremnijim oblicima samoizolacije, izbjegavanja određenih kulturnih i društvenih aktivnosti, izražavanja svjetonazora i sl. Praćenjem diskriminacije i nasilja transrodne osobe su se izdvojile kao posebno ranjiva grupa tokom 2017. godine, te je čak i medijsko izvještavanje, inače neutralno, bilo senzacionalističko i usmjereno samo na proces prilagodbe spola, umjesto na transfobno okruženje i posljedice života u takvom okruženju za transrodne osobe u BiH. Negativan trend rasta broja slučajeva nasilja u porodici i međuvršnjačkog nasilja na osnovu SORISK-a nastavio se i u 2017. godini, a i dalje izostaje konkretan institucionalni plan za suzbijanje međuvršnjačkog nasilja i razvijanje inkluzivne i tolerantne obrazovne sredine, koja bi uključivala i LGBTI perspektivu. Najviše zabrinjava trend ograničavanja slobode okupljanja LGBTI osoba raznim administrativnim preprekama na lokalnom i kantonalnom nivou, koji bi, ukoliko se dugoročno nastavi, mogao ozbiljno narušiti i suziti prostor za rad organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom prava LGBTI osoba, te LGBTI aktivista_kinja. Svi evidentirani trendovi rasta nasilja i diskriminacije, te ograničavanja sloboda i prava LGBTI osoba praćeni su, nažalost, sporadičnim djelovanjem većine institucija nadležnih za zaštitu i promociju ljudskih prava, uključujući i prava LGBTI osoba. To je prostor koji pogoduje stvaranju klime u kojoj je navodna sigurnost, koju cijene razni društveni akteri koji ne bi trebali, niti smiju odlučivati o pravima i slobodama, bitnija od zaštite prava i sloboda, te jednakog tretmana LGBTI osoba. Nedostatak sistematičnog, brzog i adekvatnog odgovora institucija može dalje narušiti već nizak stepen povjerenja LGBTI osoba u institucije, pogotovo one koje se nalaze na prvoj liniji odbrane od kršenja ljudskih prava, a to su policija i pravosuđe, kao i lokalne institucije zadužene za pružanje servisa i LGBTI građanima_kama.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: *
  • Page Range: 1-56
  • Page Count: 56
  • Language: Bosnian