Understanding the hate crimes Cover Image

Razumijevanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje
Understanding the hate crimes

Handbook for Bosnia and Herzegovina.

Contributor(s): Jozo Blažević (Editor), Vladana Vasić (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Criminology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: hate crimes; understanding; prejudice;
Summary/Abstract: Krivična djela počinjena iz mržnje su djela zasnovana na predrasudama. Ova djela dešavaju se posvuda; nijedno društvo nije otporno na posljedice predrasuda i netrpeljivosti. Pojedina krivična djela počinjena iz mržnje nose sjeme mogućih sukoba, s obzirom na to da mogu eskalirati, kako u broju, tako i u stepenu nasilja. Ako se prepoznaju kao takva, i ako se poduzmu odlučne mjere, krug nasilja se može zaustaviti.

  • E-ISBN-13: 978-9958-536-44-1
  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-44-1
  • Page Count: 30
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian