More than a label. About women who love women Cover Image

Više od etikete. O ženama koje vole žene
More than a label. About women who love women

Author(s): Jasmina Čaušević, Aida Spahić, Merima Omeragić
Contributor(s): Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Sociology, Social differentiation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: women; lesbian; homosexuality; discrimination; interview; LGBT community;
Summary/Abstract: Zbog dvostruke diskriminacije – na osnovu roda i seksualne orijentacije – kojoj su žene koje vole žene u BiH svakodnevno izlo- žene, te zbog nedostatka njihove vidljivosti, odlučile smo potaknuti proizvodnju lezbejske literature i umjetnosti, kako bi LGBT zajednica, šira javnost, te organizacije civilnog društva, posebno one koje se bave pitanjima ljudskih prava, dobile priliku da shvate svu složenost ženskih neheteroseksualnih egzistencija. Publikacija koja je pred vama zamišljena je kao prostor koji ispisuju priče o ličnim iskustvima žena, kroz razne forme - intervjue, prozu, fotografije, poeziju itd. Također, ona predstavlja i početak uspostavljanja specifične ženske, lezbejske vidljivosti kroz stvaranje sopstvenog znanja. Prvobitni naslov publikacije bio je Lične i coming out priče lezbejki i biseksualnih žena u Bosni i Hercegovini, ali kroz rad na analizi sadržaja samih intervjua, uvidjele smo da raznolikosti i fluidnosti identiteta žena daleko nadilaze ova dvije kategorije, te smo zato naziv preimenovale u Više od etikete – o ženama koje vole žene. Ova publikacija sastoji se iz tri dijela. U prvom dijelu se daje teorijski uvod u seksualne i rodne identitete, kao i u coming out proces. Drugi dio čini obimna analiza sadržaja intervjua, koja je preglednosti radi podijeljena u tri cjeline - Identitet(i), Coming out i Svakodnevni život. U trećem dijelu se nalazi književno-teorijski osvrt Merime Omeragić na jednu priču Lamije Begagić, te autentične lične i coming out priče, poezija i fotografije žena koje vole žene iz BiH, od kojih je većina željela ostati anonimna, zbog čega su koristile pseudonime, te stoga nisu navedene u impresumu. Nadamo se da će ova publikacija doći do što većeg broja osoba kako bi im omogućila višeslojni uvid u životna iskustva, uspjehe i probleme sa kojima se susreću neheteroseksualne žene u svojim životima u BiH. Želimo se zahvaliti Jasmini Čaušević za rad na analizi, Aidi Spahić za metodološke smjernice, te za intervjuiranje žena, zajedno sa Sadžidom Hadžić iz Fondacije Cure. Veliki volonterski doprinos pružila je Edina Sprečaković radeći na transkripciji intervjua. Posebno se zahvaljujemo svim ženama koje su pristale da budu dio ove priče kroz svoje priče i umjetnost, i na kraju ističemo da bez podrške i razumijevanja fondacije Kvinna till Kvinna ova publikacija ne bi bila moguća. Ohrabrujemo vas da nam pošaljete svoje pohvale i kritike!

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-04-5
  • Page Count: 232
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian