Women's writing and re/construction of female literary tradition Cover Image

Žensko pismo i re/konstrukcija ženske književne tradicije
Women's writing and re/construction of female literary tradition

Author(s): Merima Omeragić
Subject(s): Literary Texts
Published by: Bosansko Narodno Pozorište - Zenica

Summary/Abstract: Diskurzi kulture koji proizvode prepoznatljiv i prihvaćen društveno-politički konstrukt patrijarhata su utemeljeni na hijerarhiji prepoznatljivoj u diskriminatornim razlikama dominantnih i subordiniranih, što omogućava kulturi da upravlja svim društvenim segmentima. Strukturama moći razlike među spolovima se redupliciraju kao društveno poželjne i legitimne. Radikaliziranjem dihotomnih paterostavova, pri čemu je žena povezana s prirodom a muškarac s razumom, utemeljenih na matrici muško/žensko, na koju se nadgrađuju i opozicije duh/tijelo, kultura/priroda, Logos/Pathos, bijelo/crno, govor/ćutnja, etc. odvija se prisilna materijalizacija bioloških karakteristika. Njima se struktuira društvo i tvori niz oprečnih razlika koje se upisuju u pojedinku/ca čiji derivat su društveno prihvatljive uloge. Opozicioniranje muške kulture ženskoj prirodi ukazuje na spolnu obojenost kulture i obezbjeđivanje očuvanja poretka. Kultura je a priori muška i kao takva utemljena je na patrijarhatu u kojem Kate Millett vidi političku instituciju koja predstavlja primarni oblik društvenog porobljavanja, ideologiju1 koja nametnuta kulturom (i njenim tekstovima) uvjetuje položaj žene u muškocentričnom društvu.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 18
  • Page Range: 38-47
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian