The Phenomenon of Writing by Gender Identity? Or the Phenomenon of Writing by Woman? Cover Image

Fenomen pisanja rodnim identitetom? Ili fenomen pisanja ženom?
The Phenomenon of Writing by Gender Identity? Or the Phenomenon of Writing by Woman?

Author(s): Merima Omeragić
Subject(s): Literary Texts
Published by: P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Zatomljeni ženski govor je rezultat (ne)mogućnosti ovladavanja jezikom što je proizvod patrijarhalne, kulturne dominacije muškarca u sferama artikulacije društvenog života. Tretiranje pitanja o ne/postojanju ženskog pisma ne treba svoditi na dimenziju davanja univerzalnih odgovora muškarcu ili ispisivanje vlastite ženskosti/ženstvenosti, kao ni projiciranje ženske imaginacije u tekst koji je jednom zahvaljujući falocentričnom Logosu determiniran kao iracionalan. Pisanje ženu ne treba samo da dovede do njene jednakosti, niti isključivo afirmiranja njene različitosti, već do potvrde njene svijesti o pisanju koja je općenita (Šafranek, 1983) i nje same kao subjekta koji piše. Granice jezika izmiču subjektu, ali poznavanjem sfera identiteta dolazi se do ideje vlastitog iskaza koji odbacuje okvire zadatosti kulture čime pisanje postaje deridijanska dislokacija značenja putem koje se jezik premješta izvan domašaja stabilnog.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 55-56
  • Page Range: 93-99
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian