De(con)struction of patriarchy... Cover Image

De(kon)strukcija patrijarhata...
De(con)struction of patriarchy...

Author(s): Merima Omeragić
Subject(s): Gender Studies
Published by: Bosansko Narodno Pozorište - Zenica

Summary/Abstract: Sunovrat u arbitrarnost pojma autor/ka kojim se preko reference imena uvjetuje recepcija i interpretacija književnog djela, nije samo pitanje zauzimanja partikularne pozicije, već posmatranje iste kao mjesta iz kojeg se odvija krajnje subverzivan čin pisanja/čitanja književnosti. Šta je autorka? Feministička književna teorija ne cilja na stvarnu ličnost, prije na ideju kojom se u datoj kulturi za/dobija „određeni status“ (Foucault 2012., 104), ali i razmatranju te funkcije u činu pisanja. Obezvrjeđivanje ženske književnosti kao druge od strane institucija, čak i u očima žene, ima za cilj da neutralizira i poništi iskustvo drugosti i različitosti koja se neminovno upisuje u takve tekstove i računa na potresanje centara moći. Prihvatanje ili odbacivanje svijesti o ženskom autorstvu ne utiče na feministička istraživanja alternativnog iskustva stvarnosti – „viđenja od strane žene“ (Slama 1983., 92).

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 20
  • Page Range: 295-319
  • Page Count: 25
  • Language: Bosnian