Fates, Fronts, Ideas. Studies for the Centenary of the First World War Cover Image

Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára
Fates, Fronts, Ideas. Studies for the Centenary of the First World War

Contributor(s): István Majoros (Editor), Gábor Antal (Editor), Péter Hevő (Editor), Anita M. Madarász (Editor)
Subject(s): History, Cultural history, Diplomatic history, Economic history, History of ideas, Political history, Social history, Gender history, Recent History (1900 till today), Pre-WW I & WW I (1900 -1919)
Published by: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
Keywords: War; conflicts; Postcards; Great Powers; Austro-Hungarian Monarchy; Serbia; Sarajevo;
Summary/Abstract: Eötvös Loránd University has taken a conference of two-days for the Centenary of the First World War in 2014 (8-9 May). This book contains the texts of this conference, 53 studies.

  • Print-ISBN-13: 978-963-284-582-1
  • Page Count: 786
  • Publication Year: 2015
  • Language: English, French, German, Spanish, Hungarian
Kollektív és családi emlékezet

Kollektív és családi emlékezet
(Collective and Family Memory)

Európa százéves háborúja

Európa százéves háborúja
(Europe’s Hundred-year War)

Az első világháború keletkezése új megközelítésben

Az első világháború keletkezése új megközelítésben
(The Causes of the First World War in a New Approach)

Europe’s Fraternal War

Europe’s Fraternal War
(Europe’s Fraternal War)

Tisza István és az első világháborúhoz vezető válság

Tisza István és az első világháborúhoz vezető válság
(István Tisza and the Crisis leading to the First World War)

A háború gazdasági hatásai Közép-Európában

A háború gazdasági hatásai Közép-Európában
(Economic Effects of the War in Central Europe)

„Zeigen der Flagge.” II. Vilmos három hadihajója és Heinrich von Hohenzollern főherceg missziója 1914 tavaszán és nyarán Brazíliában, Uruguayban, Argentínában és Chilében

„Zeigen der Flagge.” II. Vilmos három hadihajója és Heinrich von Hohenzollern főherceg missziója 1914 tavaszán és nyarán Brazíliában, Uruguayban, Argentínában és Chilében
(„Zeigen der Flagge.” Three Warships of Wilhelm II and the Misson of Grand Duke Heinrich von Hohenzollern in Spring and Summer 1914 in Brazilia, Uruguay, Argentina and Chile)

„C’est la paix!” A Sixtus-levelek és Károly császár különbéke-kezdeményezése 1916-17-ben

„C’est la paix!” A Sixtus-levelek és Károly császár különbéke-kezdeményezése 1916-17-ben
(„C’est la paix!” The Letters of Sixtus and the Initiation of a Separate Peace by the Emperor of Karl I of Austria in 1916-1917)

A béke utolsó hónapja a Monarchia Magyarországán (1914. június 28.-1914. július 28.)

A béke utolsó hónapja a Monarchia Magyarországán (1914. június 28.-1914. július 28.)
(The Last Month of the Peace in Hungary of the Austro-Hungarian Monarchy (28 June 1914 - 28 July 1914))

Az osztrák-magyar haderő magyar származású tábornokai és a Nagy Háború

Az osztrák-magyar haderő magyar származású tábornokai és a Nagy Háború
(The Hungarian Generals of The Austro-Hungarian Army and the Great War)

A Kettős- és Hármasszövetség katonapolitikai együttműködése és szerepe az első világháború kirobbanásában

A Kettős- és Hármasszövetség katonapolitikai együttműködése és szerepe az első világháború kirobbanásában
(Politico-Military Cooperation and Role of the Dual and Triple Alliance in the Outbreak of the First World War)

Egy tábornagy bukása – Gondolatok Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök 1917. évi leváltásáról

Egy tábornagy bukása – Gondolatok Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök 1917. évi leváltásáról
(Fall of a Field-Marshal - Thoughts about the Removal of the Chief of Staff, Conrad von Hötzendorf in 1917)

A navalizmus és az osztrák-magyar haditengerészet felkészülése a Nagy Háborúra

A navalizmus és az osztrák-magyar haditengerészet felkészülése a Nagy Háborúra
(Navalism and the Preparation of the Austro-Hungarian Navy to the Great War)

A tengerről a sivatagba: Az Emden cirkáló Hellmuth von Mücke emlékiratai alapján

A tengerről a sivatagba: Az Emden cirkáló Hellmuth von Mücke emlékiratai alapján
(From the Sea to the Desert: the Cruiser Emden on the base of Helmuth von Mücke's Memories)

Összedőlt a menetrend…. Magyar vasutak a Nagy Háború első évében

Összedőlt a menetrend…. Magyar vasutak a Nagy Háború első évében
(The Timetable collapsed ... Hungarian Railways in the First Year of the Great War)

Az első balkáni háború idején Magyarországra menekült török katonák

Az első balkáni háború idején Magyarországra menekült török katonák
(Turkish Refugee Soldiers to Hungary during the First Balkan War)

Elkerülhetetlen volt-e a háború, avagy kik voltak a Nagy háború felelősei?

Elkerülhetetlen volt-e a háború, avagy kik voltak a Nagy háború felelősei?
(Was the war Inevitable or else Who were Responsible for Breaking out of the War?)

The Levantine Press of Istanbul and the Outbreak of the Great War (1914)

The Levantine Press of Istanbul and the Outbreak of the Great War (1914)
(The Levantine Press of Istanbul and the Outbreak of the Great War (1914))

Der Erste Weltkrieg in der modernen deutschen und russischen Geschichtsschreibung

Der Erste Weltkrieg in der modernen deutschen und russischen Geschichtsschreibung
(Modern German and Russian Historiography about the First World War)

Spanyolország az első világháborúban. A semlegesség dilemmái

Spanyolország az első világháborúban. A semlegesség dilemmái
(Spain in the First World War. The Dilemma of the Neutrality)

A magyar nemzeti érdekek első világháború alatti érvényesítésének lehetőségei és vaskos korlátai

A magyar nemzeti érdekek első világháború alatti érvényesítésének lehetőségei és vaskos korlátai
(Possibilities and Limitations of the Hungarian National Interest during the First World War)

Bécs? Prága? Budapest? A szlovák nemzeti mozgalom útkeresései az 1910-es években

Bécs? Prága? Budapest? A szlovák nemzeti mozgalom útkeresései az 1910-es években
(Vienna? Prague? Budapest? The Quests of the Slovakian National Movement in 1910s)

A trianoni békediktátum aláírói az első világháborúban

A trianoni békediktátum aláírói az első világháborúban
(Signatories of the Peace Dictate of Trianon in the First World War)

Geopolitikai változások Európában a Nagy Háború után – Németország javára

Geopolitikai változások Európában a Nagy Háború után – Németország javára
(Geopolitical Changes in Europe after the Great War in favor of Germany)

Az első világháború következményei a kelet-közép-európai kisállamok geopolitikai sorsában

Az első világháború következményei a kelet-közép-európai kisállamok geopolitikai sorsában
(Consequences of the First World War for the Geopolitical Fate of the Small Countries in Eastern Central Europe)

Gustav Stresemann und seine Ostpolitik

Gustav Stresemann und seine Ostpolitik
(Gustav Stresemann and his Eastern Policy)

La Gran Guerra Europea y la independencia de Finlandia

La Gran Guerra Europea y la independencia de Finlandia
(Great War and Finland's Independence)

Az első világháború és a fajvédelem

Az első világháború és a fajvédelem
(First World War and the Racism)

Impérialisme, idéologies et opinions publiques dans les origines de la Grande Guerre (années 1890-1914)

Impérialisme, idéologies et opinions publiques dans les origines de la Grande Guerre (années 1890-1914)
(Imperialism, Ideology, Public Opinion in the Origin of the Great War (1890s - 1914))

Expanzió, önreflexió s annak hiánya az orosz politikában Szarajevótól a Herceg-szigetekig (1914 – 1919)

Expanzió, önreflexió s annak hiánya az orosz politikában Szarajevótól a Herceg-szigetekig (1914 – 1919)
(Expansion, Self-reflexion and its lack in the Russion Politics from Sarajevo to Prince Islands)

Háborús gyűlölet andante és allegro. A hivatalos irodalom, a katolikus egyházhoz közeli irodalmi lapok és a háború Magyarországon (1914-1916)

Háborús gyűlölet andante és allegro. A hivatalos irodalom, a katolikus egyházhoz közeli irodalmi lapok és a háború Magyarországon (1914-1916)
(War Hatred andante and allegro. The Officiel Litterature, the Periodicals close to the Catholic Church and the War in Hungary (1914-1916))

Az elköteleződés határai. Kosztolányi Dezső szellemi mobilizációjának háttere

Az elköteleződés határai. Kosztolányi Dezső szellemi mobilizációjának háttere
(The Limits of the Commitments. The Background of the Intellectual Mobilization of Dezső Kosztolányi)

A nagy háború gondolata a dualizmus kori utópisztikus és sci-fi irodalomban

A nagy háború gondolata a dualizmus kori utópisztikus és sci-fi irodalomban
(The Idea of the Great War in the Science-fiction and Utopien Litterature of the Dualism)

Témaválasztások az első világháború alatti magyar nyelvű könyvkiadásban

Témaválasztások az első világháború alatti magyar nyelvű könyvkiadásban
(Topics in the Hungarian Book Publishing during the First World War)

„Figyeljetek és jól átkozzatok" - A Galilei Kör „antimilitarista" tevékenysége az első világháború alatt (1914-1918)

„Figyeljetek és jól átkozzatok" - A Galilei Kör „antimilitarista" tevékenysége az első világháború alatt (1914-1918)
("Listen and Curse me Good!" Atimilitarist Activity of the Gallilei Circle during the First World War (1914-1918))

Tisza István a magyarságról, a Monarchiáról és a háborúról

Tisza István a magyarságról, a Monarchiáról és a háborúról
(István Tisza about the Hungarians, the Monarchy and the War)

Charles de Gaulle és az I. világháború - Hatások és következmények

Charles de Gaulle és az I. világháború - Hatások és következmények
(Charles de Gaulle and the First World War - Effects and Countereffects)

Charles de Gaulle à la Grande guerre

Charles de Gaulle à la Grande guerre
(Charles de Gaulle in the Great War)

Lloyd George és az Osztrák-Magyar Monarchia

Lloyd George és az Osztrák-Magyar Monarchia
(Lloyd George and the Austro-Hungarian Monarchy)

Az I. világháború története a társadalmi nemek szerint

Az I. világháború története a társadalmi nemek szerint
(History of the First World War by Genders)

„Mit ér a szavazati jog, ha elvész az ország ahol szavazhatunk?” A brit nők és a munka világa, 1914-1918

„Mit ér a szavazati jog, ha elvész az ország ahol szavazhatunk?” A brit nők és a munka világa, 1914-1918
("What good is the right to vote, if it is lost in the country where you vote for?"British Women and the World of the Work, 1914-1918)

Miként befolyásolta a nők magyarországi helyzetét az első világháború?

Miként befolyásolta a nők magyarországi helyzetét az első világháború?
(How did the First World War influence the situation of the Hungarian Women?)

Az I. világháború és a Kelet

Az I. világháború és a Kelet
(The First World War and the East)

Az európai nagy háború hatása a brazíliai társadalmi mozgalmakra (1917-1920)

Az európai nagy háború hatása a brazíliai társadalmi mozgalmakra (1917-1920)
(The Impact of the Great War on the Social Movements in Brazil (1917-1920))

Az első világháború Európán kívüli hadszínterei – az első lövésektől az utolsókig

Az első világháború Európán kívüli hadszínterei – az első lövésektől az utolsókig
(Theatres of War of the First Word War outside Europe - from the First Shot to the Last)

„Búr és Brit-is(h)”. A Maritz lázadás (1914‒1915). Egy majdnem polgárháború a Nagy Háborúban

„Búr és Brit-is(h)”. A Maritz lázadás (1914‒1915). Egy majdnem polgárháború a Nagy Háborúban
("Boer and Brit -ish" . Maritz Rebellión (1914-1915). An almost Civil War in the Great War)

A brit közel-keleti politika dilemmái (1914–1915)

A brit közel-keleti politika dilemmái (1914–1915)
(Dilemma of the British Policy in Near East (1914-1915))

Portugália az első világháborúban

Portugália az első világháborúban
(Portrugal in the First Word War)

Az első világháború emlékezete a családi hagyományban

Az első világháború emlékezete a családi hagyományban
(The Memory of the First World War in the Family Tradition)

Áldozatok a háború után: arzénnel mérgezett veteránok

Áldozatok a háború után: arzénnel mérgezett veteránok
(Victims after the War: Veterans poisoned by Arsenic)

A halál villamoson érkezett. Fővárosi hétköznapok a spanyolnátha árnyékában

A halál villamoson érkezett. Fővárosi hétköznapok a spanyolnátha árnyékában
(Death arrived by Tramway. Capital Everydays in the Shadow of the Spanish Flu)

Az első világháború járványtörténeti jellegzetességei az Orvosi Hetilap egykorú számai alapján

Az első világháború járványtörténeti jellegzetességei az Orvosi Hetilap egykorú számai alapján
(Epidemic History Features of the First World War on the Base of the Orvosi Hetilap (Medical Weekly Paper))

Képeslapok a frontról

Képeslapok a frontról
(Postcards from the Front)

Szerzők

Szerzők
(The Authors)