Voice and Writing Cover Image
 • Offer for Individuals Only 25.00 €

Glas i Pismo
Voice and Writing

Reverberations of Jacques Derida

Contributor(s): Petar Bojanić (Editor)
Subject(s): Philosophy, Fine Arts / Performing Arts, Metaphysics, Semiology, Aesthetics, Political Philosophy, Contemporary Philosophy, Structuralism and Post-Structuralism, Philosophy of Religion, Philosophy of Language, Philosophy of Law, Phenomenology, Hermeneutics, Theory of Literature
Published by: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Keywords: writing; trace; difference; différance; Derrida; deconstruction; poststructuralism; structuralism; to come; spectres; Truth in Painting; deconstruction of art;
Summary/Abstract: 8. i 9. decembra 2004. godine, tačno dva meseca nakon smrti francuskog filozofa Žaka Deride |Jacques Derrida|, Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Narodna biblioteka Srbije, organizovali su kolokvijum posvećen radu i teorijskim uticajima jednog od najznačajnijih mislilaca prošloga stoleća. Podelivši tematski u četiri celine (književnost, umetnost, filozofija i politika) izlaganja u kojima su se čule različite recepcije, čitanja, tumačenja, pozivanja i opozivanja dela Žaka Deride, namera organizatora bila je da artikuliše tek osnovne registre filozofije koju je negovao, predavao i pisao. Namera je bila, isto tako, da se ovom prilkom, zajedno, progovori o prihvatanju Deridine filozofije i o njenom uticaju na ovim prostorima.

 • Print-ISBN-10: 86-82417-11-1
 • Page Count: 247
 • Publication Year: 2005
 • Language: Serbian
Pozdravna reč

Pozdravna reč
(Welcome Speech)

 • Price: 4.50 €
Fragmenti

Fragmenti
(Fragments)

 • Price: 4.50 €
A dekonstrukcije: la différance, pisanje, Derida i „mi”

A dekonstrukcije: la différance, pisanje, Derida i „mi”
(A of Deconstruction: La différance, Writing, Derrida and „We”)

 • Price: 4.50 €
Smrt autora, poèetak komunikacije

Smrt autora, poèetak komunikacije
(The Death of an Author: The Beginning of Communication)

 • Price: 4.50 €
Čitanje nečitljivog. Derida bi da svedoči za Celana

Čitanje nečitljivog. Derida bi da svedoči za Celana
(Reading of the Unreadable. Derrida Would Bear Witness for Celan)

 • Price: 4.50 €
Samoubistvo prevodom. Uz Deridinu istinu u slici

Samoubistvo prevodom. Uz Deridinu istinu u slici
(Suicide by Translation. On Derrida’s Truth in Painting)

 • Price: 4.50 €
DaDa Gramofon (o upadima realnog ili o The galaxy of events – galaksiji događaja)

DaDa Gramofon (o upadima realnog ili o The galaxy of events – galaksiji događaja)
(YesYes Gramophone (on Invasions of Reality or on The Galaxy of Events))

 • Price: 4.50 €
Žak Derida sa Žakom Lakanom

Žak Derida sa Žakom Lakanom
(Jacques Derrida with Jacques Lacan)

 • Price: 4.50 €
Transfuzija

Transfuzija
(La transfusion)

 • Price: 4.50 €
Hibridna pitanja o dekonstrukciji i umetnosti

Hibridna pitanja o dekonstrukciji i umetnosti
(The Hybrid Questions about the Deconstruction of Art)

 • Price: 4.50 €
Dekonstruktivistièka arhitektura n'existe pas

Dekonstruktivistièka arhitektura n'existe pas
(The Deconstructivist Architecture n'existe pas)

 • Price: 4.50 €
Derridin potpis na performativu savremenog performansa

Derridin potpis na performativu savremenog performansa
(The Signature of Derrida on the Performative of the Contemporary Performance)

 • Price: 4.50 €
Derridina kritika Saussureovog koncepta lingvističkog znaka

Derridina kritika Saussureovog koncepta lingvističkog znaka
(Derrida’s Criticism of Saussure’s Concept of Linguistic Sign)

 • Price: 4.50 €
Muzika i dekonstrukcija – mogući pristupi

Muzika i dekonstrukcija – mogući pristupi
(Music and Deconstruction – Few Possible Sketches)

 • Price: 4.50 €
Derida posle Deride

Derida posle Deride
(Derrida apres Derrida)

 • Price: 4.50 €
Voljeti smrt kao sestru, umirati skupa: autobiografija i žalovanje

Voljeti smrt kao sestru, umirati skupa: autobiografija i žalovanje
(Aimer la mort comme une soeur. Mourir ensemble: l’autobiographie et le deuil)

 • Price: 4.50 €
Kalem Levinas

Kalem Levinas
(Graft Levinas)

 • Price: 4.50 €
À propos: Marx u strujanju dekonstruktivnog čitanja

À propos: Marx u strujanju dekonstruktivnog čitanja
(À Propos: Marx – in the Blast of Deconstructive Reading)

 • Price: 4.50 €
Konzervativizam, dekonstrukcija, univerzitet

Konzervativizam, dekonstrukcija, univerzitet
(Conservatism, Deconstruction, University)

 • Price: 4.50 €
Čemu to umiru filozofi? O političkoj funkciji jednog studentskog zahtjeva

Čemu to umiru filozofi? O političkoj funkciji jednog studentskog zahtjeva
(What is It Philosophers Die for?)

 • Price: 4.50 €
In-statuere institucije filozofije Protiv-institucija – stoj, stajanje, ležanje, leškarenje, leš...

In-statuere institucije filozofije Protiv-institucija – stoj, stajanje, ležanje, leškarenje, leš...
(In-Statuere of the Institution of Philosophy)

 • Price: 4.50 €
Derrida sa Levinasom. Komentar jednog ogleda

Derrida sa Levinasom. Komentar jednog ogleda
(Derrida with Levinas: The Comentary of an Essay)

 • Price: 4.50 €
Kritika čistog gostoprimstva

Kritika čistog gostoprimstva
(Critique de l’hospitalité pure)

 • Price: 4.50 €
Niko živ ne može vršiti dekonstrukciju. Ka Deridinoj epistemologiji fantomskog

Niko živ ne može vršiti dekonstrukciju. Ka Deridinoj epistemologiji fantomskog
(No Man Alive Can Do Deconstruction)

 • Price: 4.50 €
Filozofeme i aporije tranzicione pravde

Filozofeme i aporije tranzicione pravde
(Philosophemes and Apories of Transitional Justice)

 • Price: 4.50 €
Evropa: „mi“ i drugi

Evropa: „mi“ i drugi
(Europe: “We” and Others)

 • Price: 4.50 €
Dekonstrukcija i normativnost

Dekonstrukcija i normativnost
(Deconstruction and Normativity)

 • Price: 4.50 €
Sila zakona protiv sile neprava 

Sila zakona protiv sile neprava 
(Force of Law Against the Force of Unrightness)

 • Price: 4.50 €
Deridine sablasti: pogled vizira

Deridine sablasti: pogled vizira
(Derrida’s Spectres: His Pointing Out)

 • Price: 4.50 €
Mislim, dakle, mislim drugo

Mislim, dakle, mislim drugo
(Deridina poetika gostoprimstva)

 • Price: 4.50 €
Arhigrafija: arhiv i pamćenje kod Freuda i Derride

Arhigrafija: arhiv i pamćenje kod Freuda i Derride
(Archigraphia: Archive and Memory in Freud and Derrida)

 • Price: 4.50 €
Utopija razlike

Utopija razlike
(An Utopia of Differance)

 • Price: 4.50 €
Žak Derida, Robert Muzil: putevi s one strane stvarnog

Žak Derida, Robert Muzil: putevi s one strane stvarnog
(Jacques Derrida, Robert Musil: Different Approaches to the Realm Beyond Reality)

 • Price: 4.50 €