Reviewing the Past in Former Yugoslavia Cover Image
 • Offer for Individuals Only 30.00 €

Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije
Reviewing the Past in Former Yugoslavia

Contributor(s): Husnija Kamberović (Editor)
Subject(s): History, Comparative history, Recent History (1900 till today), Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism, Between Berlin Congress and WW I, Historical revisionism, Fascism, Nazism and WW II
Published by: Institut za istoriju
Keywords: historical revisionism; Cazin Uprising; critical historiography; Croatia; Bosnia and Herzegovina; transition countries;ideological revisionism; Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes; Second World War
Summary/Abstract: With contributions by Dževad Juzbašić, Husnija Kamberović, Vladimir Petrović, Aleš Gabrič,Damir Agičić,Gorgi Čakarjanevski,Boro Bronza,Seka Brkljača,Ivana Dobrivojević,Emily Greble-Balić,Bojan Godeša,Ivo Goldstein,Goran Hutinec,Nikica Barić,Sanja Petrović-Todosijević,Carl Bethke,Azem Kožar,Izet Šabotić,Fedžad Forto,Fikret Midžić,Vera Katz

 • Print-ISBN-13: 978-9958-9642-9-9
 • Page Count: 340
 • Publication Year: 2007
 • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
Pozdravna riječ

Pozdravna riječ
(Opening address)

 • Price: 4.50 €
Između kritičke historiografije i ideološkog revizionizma

Između kritičke historiografije i ideološkog revizionizma
(Between Critical Historiography and Ideological Revisionism)

 • Price: 4.50 €
(Ne)legitimni revizionizam: pravo i (pseudo)istoriografske revizije na zapadu i istoku

(Ne)legitimni revizionizam: pravo i (pseudo)istoriografske revizije na zapadu i istoku
((Un)legitimate revisionism Law and (pseudo) historiographical revisions in the West and in the East)

 • Price: 4.50 €
Problemi sa historijom i historičarima

Problemi sa historijom i historičarima
(The Problems with History and Historians)

 • Price: 4.50 €
(Re)konstrukcija suvremene hrvatske / jugoslavenske povijesti u pregledima / sintezama nakon 1991. godine

(Re)konstrukcija suvremene hrvatske / jugoslavenske povijesti u pregledima / sintezama nakon 1991. godine
((Re) construction of Contemporary Croatian / Yugoslav History in Reviews and Syntheses After 1991)

 • Price: 4.50 €
Tranzicija: od negacije do međunarodnog priznanja Republike Makedonije

Tranzicija: od negacije do međunarodnog priznanja Republike Makedonije
(Transition: From the Negation of to International Recognition of the Republic of Macedonia)

 • Price: 4.50 €
Između revizije i tradicije: savremena istoriografija postjugoslovenskih zemalja o razdoblju protonacionalnog razvoja južnoslovenskih naroda (1780-1800)

Između revizije i tradicije: savremena istoriografija postjugoslovenskih zemalja o razdoblju protonacionalnog razvoja južnoslovenskih naroda (1780-1800)
(Between Revision and Tradition)

 • Price: 4.50 €
Teritorijalne samouprave u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca – od ustavne kategorije i realizacije do historiografske obrade

Teritorijalne samouprave u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca – od ustavne kategorije i realizacije do historiografske obrade
(Territorial Autonomy in the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes – From Constitutional Categories and Practices to Historiographical Analysis)

 • Price: 4.50 €
Rezultati novijih istraživanja o delovanju KPJ u doba šestojanuarskog režima kralja Aleksandra

Rezultati novijih istraživanja o delovanju KPJ u doba šestojanuarskog režima kralja Aleksandra
(Results of the Newest Research on the Role of the Communist Party of Yugoslavia in the Era of the January 6th Regime of King Aleksandar)

 • Price: 4.50 €
Preispitivanje historije i historiografije Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata: slučaj Sarajeva

Preispitivanje historije i historiografije Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata: slučaj Sarajeva
(Rethinking the History and Historiography of Yugoslavian the Second World War: the Case Study of Sarajevo)

 • Price: 4.50 €
Historiografija Drugog svjetskog rata u Sloveniji između nauke i politike

Historiografija Drugog svjetskog rata u Sloveniji između nauke i politike
(Historiography of the Second World War in Slovenia: Between Scholarship and Politics)

 • Price: 4.50 €
Neki aspekti revizionizma u hrvatskoj historiografiji devedesetih godina XX stoljeća – motivi, metode i odjeci

Neki aspekti revizionizma u hrvatskoj historiografiji devedesetih godina XX stoljeća – motivi, metode i odjeci
(A few Aspects of Revisionism in the Croatian Historiography of theTwentieth Century: Motives, Methods, and Responses)

 • Price: 4.50 €
Antifašistička borba u Drugom svjetskom ratu u političkim interpretacijama hrvatskih predsjednika 1991-2006.

Antifašistička borba u Drugom svjetskom ratu u političkim interpretacijama hrvatskih predsjednika 1991-2006.
(Anti-Fascist Struggle in the Second World War – Political Interpretations of the Croatian Presidents (1991-2006))

 • Price: 4.50 €
“Šegrti u školi života’’ ili “čekači u životnoj čekaonici’’, detinjstvo u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji

“Šegrti u školi života’’ ili “čekači u životnoj čekaonici’’, detinjstvo u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji
(Childhood in the Federal National Republic of Yugoslavia)

 • Price: 4.50 €
Ponovno otkriće povijesti Nijemaca u zemljama bivše Jugoslavije – prva bilanca poslije 15 godina

Ponovno otkriće povijesti Nijemaca u zemljama bivše Jugoslavije – prva bilanca poslije 15 godina
(Another Revision of the History of Germans in the Territories of the Former Yugoslavia: the First Balance After 15 Years)

 • Price: 4.50 €
O nekim aspektima i mogućnostima revizije bosanskohercegovačke prošlosti

O nekim aspektima i mogućnostima revizije bosanskohercegovačke prošlosti
(About Some Facets and Possibilities of Contemporary Bosnia-Herzegovina’s Past Revision)

 • Price: 4.50 €
Potreba revalorizacije historijskih izvora socijalističkog perioda

Potreba revalorizacije historijskih izvora socijalističkog perioda
(The Need to Reevaluate Historical Sources from the Socialist Period)

 • Price: 4.50 €
Stambena politika u Sarajevu 1945. godine

Stambena politika u Sarajevu 1945. godine
(Housing Politics in Sarajevo, 1945)

 • Price: 4.50 €
Cazinska buna 1950. – tajne dosjea “Cazinski ispad’’ sa aspekta postojećih povelja i konvencija UN-a (1945, 1946, 1948)

Cazinska buna 1950. – tajne dosjea “Cazinski ispad’’ sa aspekta postojećih povelja i konvencija UN-a (1945, 1946, 1948)
(Cazin Uprising of 1950: the Secret Dossier “Cazin’s Assault” in Light of Existing UN Charters and Conventions (1945, 1946, 1947))

 • Price: 4.50 €
Siromaštvo kao odrednica privrednog razvoja u Bosni i Hercegovini (1945-1950)

Siromaštvo kao odrednica privrednog razvoja u Bosni i Hercegovini (1945-1950)
(Poverty as the Setting for Economic Development in Bosnia and Herzegovina (1945-1950))

 • Price: 4.50 €