Influence of the Muslim movement for religious i Waqf-mearif autonomy in the process of integration of Bosniaks in modern nation Cover Image

Utjecaj muslimanskog pokreta za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju na proces integracije Bošnjaka u modernu naciju
Influence of the Muslim movement for religious i Waqf-mearif autonomy in the process of integration of Bosniaks in modern nation

Author(s): Husnija Kamberović
Subject(s): History
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«

Summary/Abstract: Koncem 19. stoljeća religija je bila vododjelnica nacionalne identifikacije na prostorima Bosne i Hercegovine. U tom okviru u ovom se saopćenju ukratko ukazuje samo na jedan pokret (pokret za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju) i daju naznake njegove uloge u procesu integracije Bošnjaka u modernu naciju, a sve u skladu sa polaznom tvrdnjom koju ovom prilikom nije potrebno šire elaborirati.

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 6
  • Page Range: 94-97
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian