New problems of the relationship between European Union law and Romanian law Cover Image

Probleme noi ale raportului dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul roman
New problems of the relationship between European Union law and Romanian law

Author(s): ”Acad.Andrei Radulescu” Institutul de Cercetări Juridice
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Law on Economics, EU-Legislation, Court case, Labour and Social Security Law
Published by: Universul Juridic
Keywords: Safeguarding of Human Rights; Prisons; European Law; European Sovereignty;
Summary/Abstract: The Conference of Doctoral Students in Law, the first edition of this event, to the conference of young researchers, both within the Romanian Academy but also from other university centers in the country and abroad, an organized academic and institutional framework, adequate to encourage the activity of scientific research, stimulating debates and development of interdisciplinary research of national and international impact, the exchange of ideas in the area of topics of interest. The purpose of the conference is to support young researchers/PhD students in order to present the results of the research carried out in the elaboration of doctoral theses and their valorization through debate and publication in the present volume.

  • E-ISBN-13: 978-606-39-1319-8
  • Page Count: 242
  • Publication Year: 2022
  • Language: Romanian
Regulamentele UE privind serviciile digitale și piețele digitale și dreptul la viață privată

Regulamentele UE privind serviciile digitale și piețele digitale și dreptul la viață privată
(EU Regulations on Digital Services and Digital Markets and The Right to Privacy)

Suveranitatea Europeană.Scurtă privire a conceptului din perspectiva jurisprudenței CJUE

Suveranitatea Europeană.Scurtă privire a conceptului din perspectiva jurisprudenței CJUE
(European Sovereignty. Brief Overview of The Concept From The Perspective of CJEU Jurisprudence)

Efecte ale Regulamentului (UE) 2022/1854 al Consiliului: o abordare în coroborare cu legislația internă asupra executării contractelor de furnizare a energiei electrice

Efecte ale Regulamentului (UE) 2022/1854 al Consiliului: o abordare în coroborare cu legislația internă asupra executării contractelor de furnizare a energiei electrice
(Effects of Council Regulation (EU) 2022/1854: An Approach in Conjunction with Domestic Law on Enforcement Electricity Supply Contracts)

Transpunerea Directivei (UE) 2021/2167 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE

Transpunerea Directivei (UE) 2021/2167 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE
(Transposition of Directive (EU) 2021/2167 of The European Parliament and of The Council of 24 November 2021 on Credit Administrators nd Credit Buyers and Amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU)

Drepturile fundamentale, statul de drept și democrația, priorități ale Uniunii Europene

Drepturile fundamentale, statul de drept și democrația, priorități ale Uniunii Europene
(Fundamental Rights, The Rule of Law and Democracy, Priorities of The European Union)

Raportul metodologic – condiţie sine qua non a Raportului sistemic în drept? Studiu de caz: raportul ce se stabileşte între Dreptul naţional şi dreptul Uniunii Europene

Raportul metodologic – condiţie sine qua non a Raportului sistemic în drept? Studiu de caz: raportul ce se stabileşte între Dreptul naţional şi dreptul Uniunii Europene
(The Methodological Report – Sine Qua Non Condition of The Systemic Report in Law? Case Study: The Relationship Established Between National Law and European Union Law)

Probleme ale transpunerii dreptului UE al climei în dreptul român

Probleme ale transpunerii dreptului UE al climei în dreptul român
(Problems of the Transposition of The EU Climate Law Into The Romanian Law)

Necesitatea adăugării unor noi ocupații în nomenclatorul COR: analistul în protecția datelor și expertul în protecția datelor

Necesitatea adăugării unor noi ocupații în nomenclatorul COR: analistul în protecția datelor și expertul în protecția datelor
(The Necessity of Adding New Occupations in The COR Nomenclature The Data Protection Analyst and The Data Protection Expert)

Respectarea de către angajat a obligației de fidelitate față de angajatori în condițiile cumulului de funcții ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2019/1152 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019

Respectarea de către angajat a obligației de fidelitate față de angajatori în condițiile cumulului de funcții ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2019/1152 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019
(The Employee's Compliance With the Duty of Loyalty to The Employers Under The Conditions of the Accumulation of Functions as a Result of The Transposition of Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of The Council of June 20, 2019)

Aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanțele de judecată din România. Eroarea judiciară.

Aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanțele de judecată din România. Eroarea judiciară.
(Application of European Union Law by Courts in Romania. Judicial Error)

Admisibilitatea intruziunii în viața privată a persoanei din perspectivă convențională europeană prin utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor

Admisibilitatea intruziunii în viața privată a persoanei din perspectivă convențională europeană prin utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor
(Admissibility of Intrusion Into a Person's Private Life From a Conventional European Perspective Through the Use of Undercover Investigators and Collaborators)

Impactul deciziilor recente ale CJUE asupra jurisprudentei naționale în materie penală

Impactul deciziilor recente ale CJUE asupra jurisprudentei naționale în materie penală
(The Impact of The Recent Decisions of The CJEU on The National Jurisprudence in Criminal Matters)

Raportul dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul român, din perspectiva implementării smart contracts

Raportul dintre dreptul Uniunii Europene și dreptul român, din perspectiva implementării smart contracts
(The Relationship Between European Union Law and Romanian Law, from The Perspective of Implementing Smart Contracts)

Fenomenul radicalizării - amenințare și provocare pentru spațiul Uniunii Europene

Fenomenul radicalizării - amenințare și provocare pentru spațiul Uniunii Europene
(The Phenomenon of Radicalization - Threat and Challenge for The Space of The European Union)

Evoluția conceptului de serviciu public de la accepțiunea funcțională la accepțiunea structurală

Evoluția conceptului de serviciu public de la accepțiunea funcțională la accepțiunea structurală
(The Phenomenon of Radicalization - Threat and Challenge for The Space of The European Union)

Invocarea în fața instanței de apel a cazurilor de nulitate intervenite în cursul procedurii de cameră preliminară și neinvocate până la încheierea camerei preliminare

Invocarea în fața instanței de apel a cazurilor de nulitate intervenite în cursul procedurii de cameră preliminară și neinvocate până la încheierea camerei preliminare
(The Investigation Before The Appeal Court of The Cases of Nullity Intervented During The Preliminary Chamber Proceedings And Not Invited Until The End of The Preliminary Chamber)

Evoluția normelor aplicabile în penitenciarele europene

Evoluția normelor aplicabile în penitenciarele europene
(Developments in The Norms Applicable in European Prisons)