Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations III: Motif of home in Slavonic literatures Cover Image

Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace III: Motiv domova ve slovanských literaturách
Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations III: Motif of home in Slavonic literatures

Contributor(s): Lenka Paučová (Editor)
Subject(s): Comparative Study of Literature, Bulgarian Literature, Czech Literature, Polish Literature, Serbian Literature, Slovak Literature, Slovenian Literature, Philology, Theory of Literature, Politics and Identity
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Slavonic literatures; Václav Prokůpek; 19th century; Czech-Slovak relations; Slovak poetry; motif of home; de-naturalization; National identity; Slovenian modernist poetry; Tomaž Šalamun; Realism; prose; Tradition; outlaw theme;
Summary/Abstract: Post-conference proceedings “Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations III” with the subtitle “Motif of home in Slavonic literatures” consists of 15 papers of doctoral students from 5 European countries. In compliance with the thematic focus of the conference the authors deal with the motif of home in variety of connections, therefore their works bring the new impulses to present state of knowledge and their works illustrates the tendencies and directions of young generation of Slavists.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-8893-1
  • Print-ISBN-13: 978-80-210-8892-4
  • Page Count: 155
  • Publication Year: 2017
  • Language: Slovak, Czech
Domov slovenského drotára (J. K. Tyl – Pomněnky z Roztěže a téma domova)

Domov slovenského drotára (J. K. Tyl – Pomněnky z Roztěže a téma domova)
(Slovak tinsmith's home (J.K. Tyl – Memories from Roztěž and the theme of home))

Keď príroda prestala byť domovom (Odprírodnenie v súčasnej slovenskej poézii)

Keď príroda prestala byť domovom (Odprírodnenie v súčasnej slovenskej poézii)
(When nature ceased to be a home (Denaturalization in contemporary Slovak poetry))

Národnostní identifikace v románu Václava Prokůpka Ztracená země

Národnostní identifikace v románu Václava Prokůpka Ztracená země
(National identification in the novel by Václav Prokůpek "Ztracená země")

The Experience of Exile And Home in Connection with the Self-Understanding of the Poet in the Poetry by Tomaž Šalamun

The Experience of Exile And Home in Connection with the Self-Understanding of the Poet in the Poetry by Tomaž Šalamun
(The Experience of Exile And Home in Connection with the Self-Understanding of the Poet in the Poetry by Tomaž Šalamun)

Tematika gastarbeiterů a národních stereotypů v tvorbě Natalky Sňadanko

Tematika gastarbeiterů a národních stereotypů v tvorbě Natalky Sňadanko
(Themes of guest workers and national stereotypes in Natalka Sňdanko's work)

Martin ako rodné mesto v živote a tvorbe Anny Horákovej-Gašparíkovej

Martin ako rodné mesto v živote a tvorbe Anny Horákovej-Gašparíkovej
(Martin as a hometown in the life and work of Anna Horáková-Gašparíková)

Obraz rodného kraja v próze realistického autora J. Čajaka

Obraz rodného kraja v próze realistického autora J. Čajaka
(An image of the native region in the prose of the realist author J. Čajak)

David Zábranský (prostřednictvím Herce a truhláře Majera) mluví o stavu své domoviny

David Zábranský (prostřednictvím Herce a truhláře Majera) mluví o stavu své domoviny
(David Zábranský (Actor and Joiner Majer) talks about the State of his Home)

Pacho, hybský zbojník: subverzia domácej zbojníckej tradície

Pacho, hybský zbojník: subverzia domácej zbojníckej tradície
(Pacho, the Hybe bandit: a subversion of the domestic bandit tradition)

Kateřina Tučková: roztříštění rodiny vlivem historických událostí, paměť, hledání identity

Kateřina Tučková: roztříštění rodiny vlivem historických událostí, paměť, hledání identity
(Kateřina Tučková: fragmentation of the family due to historical events, memory, search for identity)

Z otčiny na galeje a späť. K významovým a výrazovým dimenziám motívu domova v spisoch uhorských protestantských exulantov v 17. storočí

Z otčiny na galeje a späť. K významovým a výrazovým dimenziám motívu domova v spisoch uhorských protestantských exulantov v 17. storočí
(From the fatherland to the galleys and back. The meaning and expressive dimensions of the motif of home in the writings of Hungarian Protestant exiles in the 17th century)

Statický a dynamický motiv domova v současných bulharských pohádkách se zvířecím hrdinou

Statický a dynamický motiv domova v současných bulharských pohádkách se zvířecím hrdinou
(Static and dynamic motif of home in contemporary Bulgarian fairy tales with an animal hero)

Význam priestoru mesta v tvorbe slovenských nadrealistov

Význam priestoru mesta v tvorbe slovenských nadrealistov
(The importance of the city space in the work of Slovak surrealists)

Home of All Fears—Poland. Metaphor of Poland As a Home In Dawid Kornaga’s Local Anaesthesia

Home of All Fears—Poland. Metaphor of Poland As a Home In Dawid Kornaga’s Local Anaesthesia
(Home of All Fears—Poland. Metaphor of Poland As a Home In Dawid Kornaga’s Local Anaesthesia)

Postava Gavrila Principa v súčasnej srbskej dráme

Postava Gavrila Principa v súčasnej srbskej dráme
(The character of Gavrilo Princip in the contemporary Serbian drama)