Young Slavistics III: Intergenerational Slavistics Cover Image

Mladá slavistika III: Slavistika mezi generacemi
Young Slavistics III: Intergenerational Slavistics

Contributor(s): Josef Šaur (Editor), Lenka Paučová (Editor)
Subject(s): Language studies, Cultural history, Studies of Literature, Recent History (1900 till today), Bulgarian Literature, Czech Literature, Russian Literature, Other Language Literature, Western Slavic Languages, South Slavic Languages, 19th Century, Translation Studies, Stylistics, Sociology of Literature
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: literature studies; Czech literature; Bulgarian literature; Russian literature; translation studies; 19th century; 20th century; language studies;
Summary/Abstract: “Young Slavistics III” is the sixth consecutive publication in a series of annual publications of doctoral students from the Department of Slavonic Studies in Brno. The book was introduced by a study from Prof. Ivo Pospíšil called “Literary History as a Reflection of Memory and Value (with Regard to Slavonic Literatures)”. There are also ten studies by doctoral students of different Slavonic fields, in which the students focus on specific chosen topics of Slavonic literatures, languages and cultures. Their research is based on dissertations currently being prepared. Therefore, the publication is a presentation of current research topics solved in Brno by young students of Slavonic studies and at the same time they indicate the trends which this emerging generation of researchers brings to contemporary Slavonic research.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-9096-5
  • Page Count: 143
  • Publication Year: 2018
  • Language: Czech
Literární historie jako reflexe paměti a hodnoty (se zřetelem k slovanským literaturám)

Literární historie jako reflexe paměti a hodnoty (se zřetelem k slovanským literaturám)
(Literary History as a Reflection of Memory and Value (with Regard to Slavonic Literatures))

Metafikční strategie nedůvěry polské básnické generace 68 ve vybraných filmech krzysztofa kieślowského

Metafikční strategie nedůvěry polské básnické generace 68 ve vybraných filmech krzysztofa kieślowského
(Metafictional Strategy of the Polish Poetry Generation 68 Distrust in Selected Films by Krzysztof Kieślowski)

První světová válka v díle fráni šrámka

První světová válka v díle fráni šrámka
(World War I in the Work of Fráňa Šrámek)

Tvorba anny horákovej-gašparíkovej v obrazoch doby

Tvorba anny horákovej-gašparíkovej v obrazoch doby
(The Work of Anna Horáková-Gašparíková in Pictures of the Time)

Finský kolotoč čedomira cvetkoviće

Finský kolotoč čedomira cvetkoviće
(Finnish Carousel of Čedomir Cvetković)

Etymológia príbuzenských termínov v západoslovanských a juhoslovanských jazykoch

Etymológia príbuzenských termínov v západoslovanských a juhoslovanských jazykoch
(Etymology of Kinship Terminology in Western and Southern Slavonic Languages)

Teroristický čin jako rituál obětování a literární mýtus o teroristovi-revolucionáři v ruské literatuře druhé poloviny xix. A počátku xx. Století

Teroristický čin jako rituál obětování a literární mýtus o teroristovi-revolucionáři v ruské literatuře druhé poloviny xix. A počátku xx. Století
(A Terrorist Act as a Ritual of Sacrifice and a Literary Myth about a Terrorist-revolutionist in Russian Literature of the Second Half of the 19th and the Beginning of the 20th Century)

Hledání národní identity v obrazech postav ukrajinské literatury posledních let (na příkladu románu maxyma dupeško příběh důstojný celého jabloňového sadu)

Hledání národní identity v obrazech postav ukrajinské literatury posledních let (na příkladu románu maxyma dupeško příběh důstojný celého jabloňového sadu)
(Searching for National Identity in Pictures of Ukrainian Literature Figures of Recent Years (from the Example in a Novel by Maxim Dupeshko, A Story Worth an Entire Apple Orchard))

Motiv tzv. Nahodilé rodiny v deníku spisovatele ve vztahu k ostatní tvorbě F. M. Dostojevského

Motiv tzv. Nahodilé rodiny v deníku spisovatele ve vztahu k ostatní tvorbě F. M. Dostojevského
(The Motif of an Accidental Family in A Writers Diary in Relation to the Other Works by Dostoyevsky)

Charakteristika internetové reklamy (s důrazem na reklamu v oblasti vzdělávání)

Charakteristika internetové reklamy (s důrazem na reklamu v oblasti vzdělávání)
(The Characteristics of Internet Advertising (with an Emphasis on Advertising in Education))

Percepce jedince a problematika společnosti na pozadí dějinných událostí v ruském a bulharském prostředí (na příkladu děl b. Okudžavy a i. Vazova)

Percepce jedince a problematika společnosti na pozadí dějinných událostí v ruském a bulharském prostředí (na příkladu děl b. Okudžavy a i. Vazova)
(Perception of an Individual and Problems of Society Based on the Background of Historical Events in a Russian and Bulgarian Environment (from the Example of Works by Bulat Okudzhava and Ivan Vazov))