Hate Crimes: Challenges of Regulation and Prosecution in BiH Cover Image

Krivična djela počinjena iz mržnje: izazovi reguliranja i procesuiranja u BiH
Hate Crimes: Challenges of Regulation and Prosecution in BiH

Contributor(s): Amra Mehmedić (Editor), Edin Hodžić (Editor)
Subject(s): Constitutional Law, Criminal Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Penal Policy, EU-Legislation, Sociology of Law, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BiH; hate crimes; hate speech; regulation; prosecution; challenges; juveniles; penal policy; EU legislation; international standards; civil society;
Summary/Abstract: Ovaj zbornik je nastao kao rezultat projekta “Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH”, koji implementiraju Udruženje tužilaca Federacije BiH i Analitika – Centar za društvena istraživanja, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH.

  • E-ISBN-13: 978-9958-1922-4-1
  • Print-ISBN-13: 978-9958-1922-4-1
  • Page Count: 177
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian
Krivičnopravni odgovor na mržnju i predrasude u BiH: uvodne napomene

Krivičnopravni odgovor na mržnju i predrasude u BiH: uvodne napomene
(Criminal Law Response to Hatred and Prejudice in Bosnia and Herzegovina: Introductory Remarks)

Sociološki aspekti zločina iz mržnje u Bosni i Hercegovini

Sociološki aspekti zločina iz mržnje u Bosni i Hercegovini
(Sociological Aspects of Hate Crimes in Bosnia and Herzegovina)

Osnova i značaj jedinstvenog regulatornog pristupa krivičnim djelima počinjenim iz mržnje: trendovi u Evropskoj uniji i situacija u Bosni i Hercegovini

Osnova i značaj jedinstvenog regulatornog pristupa krivičnim djelima počinjenim iz mržnje: trendovi u Evropskoj uniji i situacija u Bosni i Hercegovini
(The Basis and Importance of a Unified Regulatory Approach to Hate Crimes: Trends in The European Union and The Situation in Bosnia and Herzegovina)

Krivičnopravni okvir za procesuiranje krivičnih djela učinjenih iz mržnje

Krivičnopravni okvir za procesuiranje krivičnih djela učinjenih iz mržnje
(Criminal Law Framework for Prosecuting Hate Crimes)

Razumijevanje granice u Bosni i Hercegovini: pozivanje na mržnju koje predstavlja podsticanje na neprijateljstvo, diskriminaciju i nasilje

Razumijevanje granice u Bosni i Hercegovini: pozivanje na mržnju koje predstavlja podsticanje na neprijateljstvo, diskriminaciju i nasilje
(Understanding the Border in Bosnia and Herzegovina: Incitement to Hatred That Constitutes Incitement to Hostility, Discrimination and Violence)

Značaj procesuiranja govora mržnje u postkonfliktnim državama: lekcije iz Bosne i Hercegovine i lekcije za Bosnu i Hercegovinu

Značaj procesuiranja govora mržnje u postkonfliktnim državama: lekcije iz Bosne i Hercegovine i lekcije za Bosnu i Hercegovinu
(The Importance of Processing Hate Speech in Post-Conflict States: Lessons from Bosnia and Herzegovina and Lessons for Bosnia and Herzegovina)

Zločini iz mržnje i maloljetnici: ključni problemi regulacije i procesuiranja

Zločini iz mržnje i maloljetnici: ključni problemi regulacije i procesuiranja
(Hate Crimes and Juveniles: Key Issues in Regulation and Prosecution)

Ka uspostavljanju djelotvorne koalicije protiv mržnje u Bosni i Hercegovini: uloga civilnog društva i lokalne zajednice u procesuiranju zločina iz mržnje

Ka uspostavljanju djelotvorne koalicije protiv mržnje u Bosni i Hercegovini: uloga civilnog društva i lokalne zajednice u procesuiranju zločina iz mržnje
(Towards the Establishment of an Effective Anti-Hate Coalition in Bosnia and Herzegovina: The Role of Civil Society and The Local Community in the Prosecution of Hate Crimes)

O autoricama i autorima

O autoricama i autorima
(About Authors)