European Court of Human Rights and Protection against Discrimination: Jurisprudence and Evolution of Standards Cover Image

Evropski sud za ljudska prava i zaštita od diskriminacije: Jurisprudencija i evolucija standarda
European Court of Human Rights and Protection against Discrimination: Jurisprudence and Evolution of Standards

Author(s): Edin Hodžić, Zlatan Meškić, Mario Reljanović, Vanja Kovač, Amila Kurtović
Subject(s): Christian Theology and Religion, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Islam studies, Social differentiation, EU-Legislation, Sociology of Religion, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: EU; Court of Justice; ECHR; jurisprudence; human rights; discrimination; forms of discrimination; religious symbols; workplace; prohibition; equal treatment principle; exepctions;
Summary/Abstract: Publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a, Vlade Sjedinjenih Američkih Država niti fonda otvoreno društvo BiH.

  • E-ISBN-13: 978-9926-425-09-8
  • Print-ISBN-13: 978-9926-425-09-8
  • Page Count: 146
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian
Uvodna razmatranja: Evropski sud za ljudska prava kao vitalni forum za zaštitu od diskriminacije

Uvodna razmatranja: Evropski sud za ljudska prava kao vitalni forum za zaštitu od diskriminacije
(Introductory Considerations: The European Court of Human Rights as a Vital Forum for Protection Against Discrimination)

Diskriminacija i zaštićeni osnovi u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava – trend proširivanja i produbljivanja zaštite

Diskriminacija i zaštićeni osnovi u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava – trend proširivanja i produbljivanja zaštite
(Discrimination and Protected Grounds in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights - The Trend of Expanding and Deepening Protection)

Oblici diskriminacije i jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava

Oblici diskriminacije i jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava
(Forms of Discrimination and Jurisprudence of the European Court of Human Rights)

Izuzeci od principa jednakog postupanja u pravu Bosne i Hercegovine u svjetlu jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava i prava Evropske unije

Izuzeci od principa jednakog postupanja u pravu Bosne i Hercegovine u svjetlu jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava i prava Evropske unije
(Exceptions to the Principle of Equal Treatment in the Law of Bosnia and Herzegovina in the Light of the Jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Rights of the European Union)

Zabrana nošenja vjerskih obilježja na radnom mjestu: perspektiva Suda pravde Evropske unije

Zabrana nošenja vjerskih obilježja na radnom mjestu: perspektiva Suda pravde Evropske unije
(Prohibition of Religious Symbols Wearing in the Workplace: The Perspective of the Court of Justice of the European Union)

O autorima

O autorima
(About the Authors)