CONSUMER RIGHTS PROTECTION AS A BASIC RIGHT UNDER THE EUROPEAN UNION CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS Cover Image

PRAVO POTROŠAČA NA ZAŠTITU KAO OSNOVNO PRAVO PREMA POVELJI OSNOVNIH PRAVA EVROPSKE UNIJE
CONSUMER RIGHTS PROTECTION AS A BASIC RIGHT UNDER THE EUROPEAN UNION CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS

Author(s): Zlatan Meškić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Pravni fakultet - Univerzitet u Zenici
Keywords: Povelja osnovnih prava Evropske unije; zaštita potrošača; horizontalno neposredno dejstvo; solidarnost; osnovna prava.

Summary/Abstract: Sa Lisabonskim ugovorom propuštena je prilika da se razjasni odnos između zaštite potrošača i unutrašnjeg tržišta u okviru čl. 114. UFEU, naročito nakon dilema uzrokovanih odlukom Suda EU u predmetu reklamiranja duhanskih proizvoda. Poprečna klauzula o zaštiti potrošača je dobila prominentnije mjesto u čl. 12. UFEU, ali nije dosegla nivo zaštite kakvu pruža srodna poprečna klauzula o zaštiti okoline. Najznačaniji korak učinjen Lisabonskim ugovorom u pogledu primarnopravne zaštite potrošača predstavlja uvođenje zaštite potrošača u Povelju osnovnih prava Evropske unije. Novo formulisano pravo otvara pitanja subjektivnog dejstva, horizontalnog neposrednog dejstva, međudjelovanja sa drugim pravima iz Povelje osnovnih prava i konačno razvoja kroz praksu Suda Evropske unije.

  • Issue Year: 7/2014
  • Issue No: 14
  • Page Range: 85-112
  • Page Count: 28
  • Language: Bosnian