Discrimination and Protected Grounds in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights - The Trend of Expanding and Deepening Protection Cover Image

Diskriminacija i zaštićeni osnovi u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava – trend proširivanja i produbljivanja zaštite
Discrimination and Protected Grounds in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights - The Trend of Expanding and Deepening Protection

Author(s): Zlatan Meškić
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Social differentiation, EU-Legislation, Court case
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: ECHR; human rights; expanding the protection; jurispudence; discrimination; gender; race; language; religion; political opinion; nationality;
Summary/Abstract: Zaštićeni osnovi predstavljaju ključni element diskriminacije. Različito tretiranje osoba postaje diskriminacijom ukoliko se razlikovanje zasniva na jednom od zaštićenih osnova. Vrijedi i obrnuto. Ukoliko se razlikovanje vrši na osnovu nekog drugog kriterija koji ne spada u zaštićene osnove tog konkretnog pravnog instrumenta, onda se prema tom pravnom instrumentu ne radi o diskriminaciji. Zbog toga, osim o zaštićenim osnovima, možemo govoriti i o zabranjenim/nedozvoljenim kriterijima (karakteristikama), zaštićenim kriterijima (karakteristikama) ili o zabranjenim/nedozvoljenim razlozima razlikovanja. U međunarodnim konvencijama koje sadrže zabranu diskriminacije zajednički osnovi diskriminacije su spol, rasa i religija, te u određenom obimu jezik. U čl. 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (EKLjP) izričito je navedeno deset takvih zabranjenih kriterija, a to su: spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovinsko stanje i rođenje. Značajno je da čl. 14 EKLjP-a sadrži takozvanu “otvorenu listu” zaštićenih osnova, jer nakon nabrajanja ovih deset ukazuje na to da lista nije konačna, nego zabranjeno može biti i razlikovanje na osnovu bilo kojeg “drugog statusa”.

  • Page Range: 25-64
  • Page Count: 40
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bosnian