Genius, talent, creativity- a socio-cultural approach. Volume I.
Proceedings of the International Scientific Conference. 13th Edition Cover Image

Geniu, Talent, Creativitate - o perspectivă socio-culturală. Volumul I. Lucrările Conferinței Științifice Internaționale. Ediția a-XIII-a
Genius, talent, creativity- a socio-cultural approach. Volume I. Proceedings of the International Scientific Conference. 13th Edition

Contributor(s): Marinela Rusu (Editor)
Subject(s): History, Social Sciences, Education, Fine Arts / Performing Arts, Psychology, Sociology
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: creativity; development; contextual; facets of creation; creativitate; artă; geniu; autism; muzică Republica Moldova; aparat fonator; Dmitri Șostakovici
Summary/Abstract: Lucrările Conferinței Științifice Internaționale ”Geniu, talent, creativitate”. Ediția a-XIII-a, mai, 2022. VOLUMUL I. Coord. Marinela RUSU

  • Print-ISBN-13: 978-606-685-905-9
  • Page Count: 190
  • Publication Year: 2022
  • Language: English, Romanian
SUPRADOTAREA DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII. Atitudini și aptitudini pentru a deveni mai creativ

SUPRADOTAREA DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII. Atitudini și aptitudini pentru a deveni mai creativ
(GIFTEDNESS FROM A DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE. Attitudes and skills to become more creative)

CREATIVITATE ȘI CONȘTIINȚĂ

CREATIVITATE ȘI CONȘTIINȚĂ
(CREATIVITY AND CONSCIENCE)

PARTICULARITĂȚI ALE PREOCUPĂRII PENTRU STUDIU ÎN RÂNDUL ADOLESCENȚILOR

PARTICULARITĂȚI ALE PREOCUPĂRII PENTRU STUDIU ÎN RÂNDUL ADOLESCENȚILOR
(PARTICULARITIES OF STUDY PREOCCUPATION AMONG ADOLESCENTS)

ILUMINISMUL ȘI ARTELE

ILUMINISMUL ȘI ARTELE
(THE ENLIGHTENMENT AND THE ARTS)

SEMANTICA ŞI STRUCTURA COMUNICAȚIONALĂ A LIMBAJULUI VIZUAL

SEMANTICA ŞI STRUCTURA COMUNICAȚIONALĂ A LIMBAJULUI VIZUAL
(THE SEMANTICS AND COMMUNICATIVE STRUCTURE OF VISUAL LANGUAGE)

COMMUNICATION AND RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATOR AND FOREIGN STUDENT IN INTERCULTURAL CLASSROOM

COMMUNICATION AND RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATOR AND FOREIGN STUDENT IN INTERCULTURAL CLASSROOM
(COMMUNICATION AND RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATOR AND FOREIGN STUDENT IN INTERCULTURAL CLASSROOM)

THE CONTRIBUTION OF DRAMA GAMES TO CHILDREN WITH AUTISM

THE CONTRIBUTION OF DRAMA GAMES TO CHILDREN WITH AUTISM
(THE CONTRIBUTION OF DRAMA GAMES TO CHILDREN WITH AUTISM)

JEAN-PHILIPPE RAMEAU: SCIENTIFIC THINKER AND WELL-ROUNDED MUSICIAN

JEAN-PHILIPPE RAMEAU: SCIENTIFIC THINKER AND WELL-ROUNDED MUSICIAN
(JEAN-PHILIPPE RAMEAU: SCIENTIFIC THINKER AND WELL-ROUNDED MUSICIAN)

SPORTS GIFTEDNESS - CONCEPT AND SPECIFICS

SPORTS GIFTEDNESS - CONCEPT AND SPECIFICS
(SPORTS GIFTEDNESS - CONCEPT AND SPECIFICS)

CIORAN, HEIDEGGER AND ADORNO – EXIT FROM THE "NOTEBOOKS"

CIORAN, HEIDEGGER AND ADORNO – EXIT FROM THE "NOTEBOOKS"
(CIORAN, HEIDEGGER AND ADORNO – EXIT FROM THE "NOTEBOOKS")

CREATIVITATEA ȘI TULBURAREA DE SPECTRU AUTIST

CREATIVITATEA ȘI TULBURAREA DE SPECTRU AUTIST
(CREATIVITY AND AUTISM SPECTRUM DISORDER)

THE EXTRAORDINARY ABILITIES OF GIFTED CHILDREN. Genius, talent, creative skills

THE EXTRAORDINARY ABILITIES OF GIFTED CHILDREN. Genius, talent, creative skills
(THE EXTRAORDINARY ABILITIES OF GIFTED CHILDREN. Genius, talent, creative skills)

IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI ȘCOLAR ÎN EDUCAȚIA PLASTICĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI ȘCOLAR ÎN EDUCAȚIA PLASTICĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
(IMPLEMENTATION OF THE CURRICULUM in PLASTIC EDUCATION FOR PRIMARY SCHOOL)

ABORDAREA CREATIVĂ A UNOR PRINCIPII DE DREPT CONFLICTUALE

ABORDAREA CREATIVĂ A UNOR PRINCIPII DE DREPT CONFLICTUALE
(CREATIVITY IN DEALING WITH SOME CONFLICTING PRINCIPLES OF LAW)

„DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ” ȘI „FORMAREA OMULUI NOU” ÎN ROMÂNIA SOCIALISTĂ

„DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ” ȘI „FORMAREA OMULUI NOU” ÎN ROMÂNIA SOCIALISTĂ
("MULTILATERAL DEVELOPMENT" AND "FORMATION OF THE NEW MAN" IN COMMUNIST ROMANIA)

POTENȚIALUL CREATOR AL SUPRADOTAȚILOR

POTENȚIALUL CREATOR AL SUPRADOTAȚILOR
(THE CREATIVE POTENTIAL OF GENIUS)

FACTORI CE DETERMINĂ EFICIENȚA ÎN PERFORMANȚA UNUI ACTOR PROFESIONIST

FACTORI CE DETERMINĂ EFICIENȚA ÎN PERFORMANȚA UNUI ACTOR PROFESIONIST
(FACTORS THAT DETERMINE THE EFFICIENCY IN THE PERFORMANCE OF A PROFESSIONAL ACTOR)

GENIU, TALENT ȘI CREATIVITATE

GENIU, TALENT ȘI CREATIVITATE
(GENIUS, TALENT AND CREATIVITY)

BERNARD GUI, UN INCHIZITOR DE GENIU?

BERNARD GUI, UN INCHIZITOR DE GENIU?
(BERNARD GUI, A GENIUS INQUISITOR?)

DINASTIILE DE MUZICIENI DIN REPUBLICA MOLDOVA

DINASTIILE DE MUZICIENI DIN REPUBLICA MOLDOVA
(DYNASTIES OF MUSICIANS FROM THE REPUBLIC OF MOLDAVIA)

RROMII - CASTĂ, RASĂ, CLASĂ

RROMII - CASTĂ, RASĂ, CLASĂ
(RROMA - CAST, RACE, CLASS)

DMITRI ȘOSTAKOVICI ȘI CREAȚIA SA. PREZENTARE GENERALĂ

DMITRI ȘOSTAKOVICI ȘI CREAȚIA SA. PREZENTARE GENERALĂ
(DMITRI ȘOSTAKOVICI AND HIS CREATION. GENERAL PRESENTATION)

FIZIOLOGIA ȘI FUNCȚIONALITATEA APARATULUI FONATOR

FIZIOLOGIA ȘI FUNCȚIONALITATEA APARATULUI FONATOR
(PHYSIOLOGY AND FUNCTIONALITY OF THE PHONATOR APPARATUS)

ARHETIPUL CREATORULUI

ARHETIPUL CREATORULUI
(THE ARCHETYPE OF THE CREATOR)

EXPOZIȚIA CA FORMAT ARTISTIC PLURIDISCIPLINAR.

EXPOZIȚIA CA FORMAT ARTISTIC PLURIDISCIPLINAR.
(THE EXHIBITION AS A MULTIDISCIPLINARY ARTISTIC FORMAT.)