Polemics: How to Investigate Functional Expressions Based on a Historical Approach? Cover Image

Polemiki: W jaki sposób badać wyrażenia funkcyjne w ujęciu historycznym? Rozważania po lekturze książki Tomasza Miki i Agnieszki Słobody „Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze”
Polemics: How to Investigate Functional Expressions Based on a Historical Approach?

Considerations after Reading Tomasz Mika and Agnieszka Słoboda’s „Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze” (Poznań 2015, 183 pp.)

Author(s): Barbara Mitrenga
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 5
  • Page Range: 125-131
  • Page Count: 7
  • Language: Polish