Linguarum Silva Cover Image

Linguarum Silva
Linguarum Silva

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2300-0023
Online-ISSN: 2391-4300
Status: Ceased Publication

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Linguarum Silva” – rocznik naukowy ukazujący się od 2012 roku pod patronatem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikowane są w nim artykuły z zakresu szeroko pojętej lingwistyki (m.in. prace semantyczne – diachroniczne i synchroniczne, genologiczne, stylistyczne). Autorami tekstów są młodzi naukowcy – doktorzy i doktoranci – kierunków humanistycznych (zwłaszcza językoznawczych) z katowickiej uczelni oraz z innych ośrodków naukowych w Polsce. W „Linguarum Silva” zamieszczane są także recenzje i omówienia książek, przede wszystkim językoznawczych nowości wydawniczych, oraz sprawozdania z ważnych konferencji, uroczystości i wydarzeń związanych z działalnością Instytutu Języka Polskiego UŚ.

Dotychczas ukazały się dwa tomy „Linguarum Silva” zatytułowane Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście (2012) oraz Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście (2013). W przygotowaniu jest tom Zmienność – stałość – różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie.