Chapter 1: Content and essence of business Cover Image

1. kapitola: Obsah a podstata podnikania
Chapter 1: Content and essence of business

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Vývoj teórie podnikania je podkladom chápania súvislostí v riadení podniku a vzniku jednoduchej, konkrétnej právnej formy až po nadnárodné korporácie s rozvetvenými, zložitými štruktúrami. Do tohto procesu vstupujú zmeny vlastníctva a požiadavky záujmových skupín a jednotlivcov, čo sa odrazí aj v riadení a správe podniku v rozličných krajinách. Na tom základe sa formuje spôsob vedenia podniku na Slovensku a tým napĺňanie zmyslu podnikania.

  • Issue Year: I/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 23-76
  • Page Count: 54
  • Language: Slovak