Use of simulation Nemak Slovakia s.r.o .: Planning of new production facilities: 4th Case Study Cover Image

Využitie simulácie Nemak Slovakia s.r.o.: Plánovanie nových výrobných zariadení: 4. prípadová štúdia
Use of simulation Nemak Slovakia s.r.o .: Planning of new production facilities: 4th Case Study

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: prípadová štúdia

Summary/Abstract: Zdokonaľovanie výrobných procesov a zvyšovanie ich výkonnosti sa dosahuje progresívnymi metódami, zväčša založenými na využívaní simulácie. Príkladom takého postupu je využitie simulácie v plánovaní nových výrobných zariadení v podniku Nemak.24 Projekt osvetľuje možné alternatívy dizajnu, ukazuje jeho detaily, jednotlivé operácie a simuluje materiálový tok. Predostiera optimalizačné riešenie, stanovuje pravidlá a potrebné aktivity na zvýšenie priepustnosti existujúcej zlievarenskej linky. Prípadová štúdia ozrejmuje spôsob praktickej implementácie konceptu digitálneho podniku, utvára dizajn novej produkčnej linky a využitie moderných plánovacích metód a virtuálneho testovania a riadenia procesov.

  • Issue Year: IV/2020
  • Issue No: 4
  • Page Range: 82-87
  • Page Count: 6
  • Language: Slovak