Product portfolio innovations Chemosvit, a.s .: Business process modeling: 3rd Case Study Cover Image

Inovácie produktového portfólia Chemosvit, a.s.: Modelovanie podnikových procesov: 3. prípadová štúdia
Product portfolio innovations Chemosvit, a.s .: Business process modeling: 3rd Case Study

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: prípadová štúdia

Summary/Abstract: Hlavným výrobným programom podniku je výroba a zušľachťovanie flexibilných fólií. Je producentom flexibilných obalových materiálov z plastov na balenie najmä potravinárskych, chemických a spotrebných výrobkov. Vynikajúce výsledky potvrdené certifikátom riadenia kvality podľa ISO 9001 dosahuje systematickou spoluprácou s odberateľmi. Má vlastnú výskumnú a vývojovú základňu, špičkové technológie na svetovej úrovni a praxou overené know-how. Vo svojej praxi využíva systém TQM a nepretržite investuje do rozvoja ľudských zdrojov a budovania systému riadenia znalostí.

  • Issue Year: IV/2020
  • Issue No: 4
  • Page Range: 72-81
  • Page Count: 10
  • Language: Slovak