Identification of critical states Johns Manville Slovakia, a.s .: Achieving a competitive advantage by identifying deviations in real time: 2nd Case Study Cover Image

Identifikácia kritických stavov Johns Manville Slovakia, a.s.: Dosiahnutie konkurenčnej výhody identifikáciou odchýlok v reálnom čase: 2. prípadová štúdia
Identification of critical states Johns Manville Slovakia, a.s .: Achieving a competitive advantage by identifying deviations in real time: 2nd Case Study

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: prípadová štúdia;

Summary/Abstract: V prostredí hyperkonkurencie je nevyhnutné optimalizovať výrobný proces nielen skracovaním výrobných časov, ale neustálym sledovaním celého procesu výroby a okamžitým zaregistrovaním akejkoľvek odchýlky od stanoveného priebehu výrobných operácií. V dôsledku „pohotovosti“ je spravidla možná okamžitá náprava, čo znamená, že sa minimalizuje čas spôsobujúci nežiaduce straty. Optimálnym riešením zvýšenia flexibility výroby a zníženia výrobných nákladov pomocou informačných technológií je komplexný a efektívny informačný systém kategórie MES.

  • Issue Year: IV/2020
  • Issue No: 4
  • Page Range: 60-71
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak