Lessons learned from running large enterprise systems: Successful applications in an ever-changing hypercompetitive environment: Chapter 1 Cover Image

Skúsenosti získané z prevádzkovania systémov veľkých podnikov. Úspešné aplikácie v neustále sa meniacom hyperkonkurenčnom prostredí: 1. kapitola
Lessons learned from running large enterprise systems: Successful applications in an ever-changing hypercompetitive environment: Chapter 1

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Podnikateľské prostredie neúprosne diktuje nové a nové požiadavky, čo determinuje celý produkčný proces. Schopnosť podnikov prežiť, prosperovať a rásť je podmienená progresívnou tendenciou vývoja strategických nástrojov uplatňovaných v konkurenčnom prostredí. Celosvetový trend v budovaní takýchto podnikov je orientovaný na zvyšovanie kvality produktov, znižovanie nákladov podniku, zvyšovaní produktivity, znižovaní časov medzi objednávkou a dodávkou, zvyšovaní pružnosti reagovania na potreby zákazníka. Preto sú nevyhnutné také produkčné systémy na všetkých úrovniach riadenia a realizácie produkcie, ktoré sú dostačujúco flexibilné a zaručujú vysokokvalitnú produkciu aj pri skracovaní produkčných časov.

  • Issue Year: IV/2020
  • Issue No: 4
  • Page Range: 25-45
  • Page Count: 21
  • Language: Slovak