Chapter 1: Organization and organizational structure Cover Image

1. kapitola: Organizovanie a organizačná štruktúra
Chapter 1: Organization and organizational structure

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Organizovanie a organizačná štruktúra podniku sa opierajú o systémové východiská a sú odrazom modernej teórie riadenia. Majú svoje zákonitosti prejavujúce sa v životných cykloch štruktúr. Moderné podniky postupne opúšťajú klasické chápanie organizačných štruktúr, hľadajú možnosti, ako zvyšovať flexibilitu podniku, a z veľkej časti uplatňujú procesné prístupy, ktorých význam oproti zaužívaným organizačným štruktúram stúpol.

  • Issue Year: I/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 27-69
  • Page Count: 43
  • Language: Slovak