Chapter 1: Theoretical foundations and conditions of corporate financial policy Cover Image

1. kapitola: Teoretické základy a podmienky fungovania podnikovej finančnej politiky
Chapter 1: Theoretical foundations and conditions of corporate financial policy

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Demokratické usporiadanie, rozvoj nových technológií, zásadné zmeny štruktúr v národných hospodárstvach, európska integrácia, tendencie v deregulácii a v miere štátnych zásahov do ekonomiky podstatne zmenili konkurenčné prostredie. Charakteristickou črtou vzájomného spolupôsobenia podniku a okolia v peňažnej ekonomike je, že sa uskutočňuje v rozhodujúcej miere prostredníctvom trhu. Miera súladu medzi podnikovými cieľmi a cieľmi okolia vplýva na celkovú vytvorenú hodnotu nielen na úrovni podniku, ale aj na celkovú úroveň vytvorenej hodnoty na úrovni národného hospodárstva. Východiskom pri hľadaní podmienok dynamického rovnovážneho stavu medzi podnikom a okolím je podniková finančná politika, ktorá tvorí rámec pre jeho finančné riadenie. Špecifickým subjektom v tomto spolupôsobení je sektor vlády. Jedným z najvýznamnejších nástrojov, prostredníctvom ktorého sa prejavuje jeho vplyv na finančnú politiku podniku, je hospodárska politika vlády.

  • Issue Year: II/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 27-54
  • Page Count: 28
  • Language: Slovak