Chapter 1: Financial management of the company Cover Image

1. kapitola: Finančné riadenie podniku
Chapter 1: Financial management of the company

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Dynamika vzájomných vzťahov medzi podnikom a okolím si vyžaduje rozvíjať podnikové ciele takým spôsobom, aby sa ich napĺňaním uspokojovali potreby okolia a zároveň dochádzalo k posilneniu identity podniku. Schopnosť podniku realizovať vnútornú premenu, ktorej cieľom je zabezpečiť životaschopnosť podniku1 na základe prejavov okolia, je tak základnou podmienkou rozvoja podniku. Hlavnú úlohu pri plnení spomínanej úlohy zohráva systém podnikového riadenia. Možno ho definovať aj ako súhrn procesov, spojených s presadzovaním vnútorných zmien podniku, vychádzajúcich zo zmien okolia.

  • Issue Year: II/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 25-85
  • Page Count: 61
  • Language: Slovak