Chapter 1: Reporting and monitoring of financial performance Cover Image

1. kapitola: Reporting a monitoring finančnej výkonnosti
Chapter 1: Reporting and monitoring of financial performance

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Schopnosť podniku presadiť sa v náročnom konkurenčnom prostredí závisí vo významnej miere od toho, či vedenie podniku dokáže predvídať zmeny v okolí, uskutoční správne rozhodnutia v otázkach podnikových cieľov, prijme vhodné opatrenia na splnenie stanovených cieľov a optimalizuje mieru podnikateľského rizika. V týchto podmienkach je z hľadiska zabezpečenia zvýšenia účinnosti podnikového riadenia nevyhnutné vytvoriť komplexný, užívateľsky prístupný a transparentný systém informácií a ukazovateľov o výsledkoch podnikových aktivít. Tvorba systému informácií a ukazovateľov, rozhodujúcich z pohľadu vnútropodnikového finančného riadenia a ich monitorovanie je predmetom záujmu reportingu. Kľúčové miesto v oblasti podnikového reportingu má dôkladná znalosť finančnej situácie na jednotlivých stupňoch riadenia vo vnútri podniku.

  • Issue Year: II/2018
  • Issue No: 3
  • Page Range: 13-60
  • Page Count: 48
  • Language: Slovak