Chapter 1: The essence and process of communication Cover Image

1. kapitola: Podstata a proces komunikácie
Chapter 1: The essence and process of communication

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Komunikácia je základný spôsob odovzdávania a prijímania informácií. V bežnom živote je každodennou aktivitou, keď chceme niekomu niečo dôležité povedať, napísať, vystúpiť pred publikom alebo konfrontovať odlišné stanoviská. Z toho vyplýva, že komunikáciu možno označiť ako dorozumievanie medzi subjektmi, pričom nemusí ísť len o osobnú komunikáciu. Môže to byť aj dorozumievanie komunikačnými prostriedkami (napr. počítačová sieť). Pojem komunikácia sa používa aj na označenie javov, ktoré sú prostriedkom spojenia medzi ľuďmi, ich vzájomného styku, odovzdávania myšlienok. Komunikácia sprevádza podnikanie v každom smere. Podnik komunikuje so svojimi zákazníkmi, zamestnancami či s verejnosťou.

  • Issue Year: III/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 27-61
  • Page Count: 35
  • Language: Slovak