Case study 3: Perspective of the automotive industry. Context of penetration into the global hypercompetitive environment Cover Image

3. prípadová štúdia: Perspektíva automobilového priemyslu. Súvislosti prieniku do globálneho hyperkonkurenčného prostredia
Case study 3: Perspective of the automotive industry. Context of penetration into the global hypercompetitive environment

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Slovensko je dôležitým centrom svetového automobilového priemyslu. Vyrába najvyšší počet automobilov na obyvateľa na svete. Svojmu postaveniu vďačí najmä prítomnosti moderných závodov troch automobiliek: Volkswagen (Bratislava); PSA Peugeot Citroën (Trnava) a KIA Motors (Žilina) a globálnych dodávateľských podnikov. Rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku a začlenenie sa medzi svetové automobilové centrá sa začalo v 90. rokoch, kedy nemecká automobilová spoločnosť Volkswagen AG uviedla do prevádzky závod na výrobu automobilov pri Bratislave. Tento významný krok pomohol rozvoju slovenského hospodárstva po zániku trhov bývalého spoločenstva RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci) a ukončení zbrojárskej výroby.

  • Issue Year: V/2021
  • Issue No: 2
  • Page Range: 77-101
  • Page Count: 25
  • Language: Slovak
Toggle Accessibility Mode