Alexander Stipcevic, «Cult symbols among the Illyrians» Cover Image

Aleksandër Stipçeviq, «Simbolet e kultit te Ilirët»
Alexander Stipcevic, «Cult symbols among the Illyrians»

Author(s): Mark Tirta
Subject(s): Customs / Folklore, Semiology, Ancient World, Cultural Anthropology / Ethnology, Book-Review
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: book review; Illyrians; cult symbols; mythology; beliefs;

Summary/Abstract: Review of: Aleksandër Stipçeviq - SIMBOLET E KULTIT TE ILIRËT. Materiale dhe suplemente për sistematizim. Botuar nga «Rilindja», Prishtinë, 1983, 243 faqe. Përkthimi shqip është bërë nga Zef Mirdita. Kjo vepër së pari u botua në serbo-kroatisht nga Akademia e Shkencave dhe e Artit e Bosnjes dhe e Hercegovinës, Sarajevë, 1981. Review by: Mark Tirta

  • Issue Year: 06/1986
  • Issue No: 02al
  • Page Range: 209-214
  • Page Count: 6
  • Language: Albanian