The cult of some old customs of Albanian ethnic survival Cover Image
  • Price 4.50 €

Kulti i disa dokeve të vjetra në mbijetesën etnike të shqiptarëve
The cult of some old customs of Albanian ethnic survival

Author(s): Mark Tirta
Subject(s): Anthropology
Published by: Përpjekja
Keywords: Tradition; old customs ; Albanian ; ethnic survival

Summary/Abstract: 1. Mbretëritë a perandoritë e mëdha, duke i mbajtur nën zotërim për një kohë të gjatë, në jo pak raste i kanë shpërbërë popujt më të vegjël. Ka ndodhur, në raste të veçanta, dhe krejtësisht e kundërta: dukuritë e etnokulturës së një populli, në rrugën e gjatë të evoluimit, në saje të funksioneve jetike që ato kanë kryer, si kompleks kulturor, janë përforcuar e rigjallëruar, janë bërë një faktor i rëndësishëm i organizimit të brendshëm të bashkësive sociale, një faktor i rëndësishëm i kohezionit etnik. Ashtu si dhe në popuj të tjerë, dukuri të kësaj natyre vërehen edhe në historinë e zhvillimit etnik të shqiptarëve, të themi: që nga mesjeta e herëshme e deri në kohë të re, deri në formimin e shtetit kombëtar në një pjesë të trojeve shqiptare më 1912.

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 15+16
  • Page Range: 159-164
  • Page Count: 6
  • Language: Albanian