Chapter 11: A new concept of people management based on performance management and their use in production practice Cover Image

11. kapitola: Nová koncepcia riadenia ľudí založená na riadení pracovného výkonu a ich využitie v produkčnej praxi
Chapter 11: A new concept of people management based on performance management and their use in production practice

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Nová koncepcia zvyšovania výkonnosti podniku sa opiera o evolučné princípy umožňujúce zaviesť samo organizujúcu dynamiku podniku a vytvoriť vyzretú organizačnú podobu, ktorá zabezpečí dlhodobú produkciu a plne zodpovedné konanie vo vzťahu k zachovaniu existencie podniku vo svete zrýchľujúcej sa turbulencie. Evolučné princípy si vyžadujú učenie podnikov a rozvíjajú inovatívne samotvorivé potenciály, ktoré sú v komplexných systémoch imanentné a potenciálne umožňujú zvyšovanie výkonnosti predurčujúce prospech podniku. Evolučné riadenie prispôsobuje kultúru podniku súčasnému svetu a umožňuje vedeniu podniku úspešne zvládnuť turbulencie a prekvapenia, ktoré prichádzajú predovšetkým z vonkajšieho okolia.

  • Issue Year: V/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 241-288
  • Page Count: 48
  • Language: Slovak