Chapter 1: Socio-economic transformations and their reflections in business management. Return to the existential case Cover Image

1. kapitola: Spoločensko-ekonomické premeny a ich reflexie v riadení podnikov. Návrat k existenčnej kauze
Chapter 1: Socio-economic transformations and their reflections in business management. Return to the existential case

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Je zrejmé, že nové reálie zákonite vychádzajú z kontinua spoločenských premien, vrátane inovácií podnikateľských modelov. Vnášajú však do vývoja veľký výskyt diskrétnych procesov, časté prekvapenia, nesystémovosť a chaos. Prepojenosť sveta, zahrnutá pod pojmom globalizácia je zväčša charakterizovaná rastom ekonomickej sily a prosperity, čo je skôr predpoklad ako skutočnosť. Kolosálna integrácia veľkých a malých podnikov pri predstave extrémne možnej koprodukčnej siete je východiskom a predstavou vývoja sveta podľa súčasne uznávaných hodnôt. Nie je pre ľudstvo dostačujúcim varovaním to, čo sa vo svete odohráva už dnes? Naďalej je meradlom úspechu maximalizácia zisku podnikov a tiež spotreby alebo je dôležitejšia otázka prežitia a existencie nie iba podnikov, ale ľudstva celej planéty?

  • Issue Year: V/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 33-45
  • Page Count: 13
  • Language: Slovak