Breakthrough innovations Linet, a.s .: Development of creativity and achieving business excellence in healthcare: 5th Case Study Cover Image

Prelomové inovácie Linet, a.s.: Rozvoj kreativity a dosiahnutie podnikateľskej excelencie v zdravotníctve: 5. prípadová štúdia
Breakthrough innovations Linet, a.s .: Development of creativity and achieving business excellence in healthcare: 5th Case Study

Author(s): Štefan Kassay
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Welfare systems
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: prípadová štúdia

Summary/Abstract: Sú podniky, ktoré od svojho vzniku vstúpili do konkurenčného prostredia razantným postupom, ktorý priniesol výrazné výsledky. Výnimočným príkladom etablovania a rastu s perspektívou ďalšieho rozvoja je podnik Linet. 29 Napriek tomu, že rozvoj podniku prebieha v období dlhodobej recesie na trhu, podnik dosahuje nadpriemerné ekonomické výsledky a svoje produkty úspešne celosvetovo exportuje. Existencia vízie, stratégia jej dosiahnutia, práca s ľuďmi v oblasti motivácie a komunikácia, dôraz na budovanie znalostného podniku, snaha o inovácie produktov, procesov a myslenia, akceptácia permanentnej zmeny a dôraz na rýchlosť reakcie sú najvýznamnejšími faktormi úspechu na trhu v podmienkach globálnej hyperkonkurencie.

  • Issue Year: IV/2020
  • Issue No: 4
  • Page Range: 88-99
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak