A. Barabasz, Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 roku), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni- wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, ss. 329. Cover Image

A. Barabasz, Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 roku), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni- wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, ss. 329.
A. Barabasz, Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 roku), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni- wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, ss. 329.

Author(s): Anna Ratajczak
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 13
  • Page Range: 361-362
  • Page Count: 2
  • Language: Polish