Marek Rewizorski (ed.), International Institutions in the Age of Global Management, ELIPSA Publishing House, Warsaw 2015, pp. 243. Cover Image

Marek Rewizorski (red.), Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, ss. 243.
Marek Rewizorski (ed.), International Institutions in the Age of Global Management, ELIPSA Publishing House, Warsaw 2015, pp. 243.

Author(s): Anna Ratajczak, Marek Rewizorski
Subject(s): Management and complex organizations, Book-Review, Globalization
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 10
  • Page Range: 509-510
  • Page Count: 2
  • Language: Polish