Yearbook of European Integration Cover Image

Rocznik Integracji Europejskiej
Yearbook of European Integration

Publishing House: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Subject(s): Politics / Political Sciences
Frequency: 1 issues
ISSN: 1899-6256
Status: Active

  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • Issue No. 7
  • Issue No. 8
  • Issue No. 9
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleEnglish }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo naukowe „Rocznik Integracji Europejskiej” wydawane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od roku 2007. Celem czasopisma jest stworzenie możliwości międzynarodowej wymiany poglądów i prezentacji stanu badań dotyczących procesów integracyjnych w Europie. Rocznik stanowi także forum wymiany poglądów dla osób zajmujących się studiami europejskimi. W kolejnych numerach Rocznika ukazują się wyniki prowadzonych badań w zakresie następujących obszarów tematycznych: prawo, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, społeczeństwo, kultura. Redakcja stara się zapewnić taki dobór testów, aby zapewnić możliwość konfrontacji stosowanych metod badawczych, koncepcji i podejść teoretycznych. W każdym numerze Rocznika ukazują się recenzje i omówienia. Autorami tekstów są badacze polscy i zagraniczni z różnych ośrodków akademickich