Yearbook of European Integration Cover Image

Rocznik Integracji Europejskiej
Yearbook of European Integration

Publishing House: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Subject(s): Politics / Political Sciences
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1899-6256
Status: Active

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 9
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 16
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo naukowe „Rocznik Integracji Europejskiej” wydawane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od roku 2007. Celem czasopisma jest stworzenie możliwości międzynarodowej wymiany poglądów i prezentacji stanu badań dotyczących procesów integracyjnych w Europie. Rocznik stanowi także forum wymiany poglądów dla osób zajmujących się studiami europejskimi. W kolejnych numerach Rocznika ukazują się wyniki prowadzonych badań w zakresie następujących obszarów tematycznych: prawo, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, społeczeństwo, kultura. Redakcja stara się zapewnić taki dobór testów, aby zapewnić możliwość konfrontacji stosowanych metod badawczych, koncepcji i podejść teoretycznych. W każdym numerze Rocznika ukazują się recenzje i omówienia. Autorami tekstów są badacze polscy i zagraniczni z różnych ośrodków akademickich