Scientific Conference “100 Years from the Publication of The Work “Valët E Detit” (The Waves of The Sea) of Spiro Dine Cover Image

KONFERENCË SHKENCORE “100 VJETORI I BOTIMI TË VEPRËS “VALËT E DETIT” TË S. DINES”
Scientific Conference “100 Years from the Publication of The Work “Valët E Detit” (The Waves of The Sea) of Spiro Dine

Author(s): Valter Memisha, Albana Velianj, Miaser Dibra, Agron Xhagolli
Subject(s): Anthropology
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: Scientific Conference ; 100 Years from the Publication ; Valët E Detit ; The Waves of The Sea of Spiro Dine

Summary/Abstract: A. XHAGOLLI - Fjalët e urta nga “Valët e detit” /Wise Words from “Valët e detit” 233 M. DIBRA - “Bleta shqiptare” dhe “Valët e detit”, vështrim krahasues. Gjinia folklorike lirike /“Bleta shqiptare” (Albanian bee) and “Valët e detit” – a comparative survey. Lyric folk gender...241 A. VELIANJ - Këngët trimërishte në vëllimin “Valët e detit” të Spiro Dines /The songs of the valour in the work “Valët e detit” of Spiro Dine.... 250 V. MEMISHA - Paradigma e gjuhës shqipe te “Valët e detit” të Spiro Dines / The paradigm of the Albanian language into “Valët e detit” of Spiro Dine... 253

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 233-262
  • Page Count: 28
  • Language: Albanian