A survey on some actual folkloric phenomena. Problems of the textology in the National Folk Festival, Gjirokastra, 2009. Cover Image
  • Price 4.50 €

Vështrim mbi disa dukuri aktuale folklorike. Probleme të tekstologjisë në F.F.K. Gjirokastër, 2009
A survey on some actual folkloric phenomena. Problems of the textology in the National Folk Festival, Gjirokastra, 2009.

Author(s): Agron Xhagolli
Subject(s): Anthropology
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: actual folkloric phenomena; Problems of the textology ; National Folk Festival; Gjirokastra; 2009

Summary/Abstract: Teksti poetik përfaqëson një nga përbërësit e rëndësishëm të artit sinkretik folklorik. Por jo gjithmonë mbahet parasysh dhe respektohet një nga parimet krijuese të artit folklorik, shkrirja harmonike e elementeve, formave, mjeteve të ndryshme, thënë më shkurt, karakteri sinkretik i folklorit. Më të diskutueshme dhe më të përfolura në këtë aspekt kanë qenë dhe janë veprimtaritë e ndryshme folklorike, brenda e jashtë vendit, krahas transmetimeve të ndryshme radiotelevizive, prodhimeve audio-vizuale etj. Realisht, në përgjithësi është kërkuar të vihet shenja e barazimit midis krijimit folklorik në qarkullimin e tij normal dhe krijimeve në festivalet apo veprimtaritë e quajtura folklorike.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 201-209
  • Page Count: 9
  • Language: Albanian
Toggle Accessibility Mode