Reviews Cover Image
  • Price 3.90 €

KRITIKË E BIBLIOGRAFI
Reviews

Author(s): Afërdita Onuzi, Agron Xhagolli
Subject(s): Review
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike

Summary/Abstract: A. XHAGOLLI Instituti Albanologjik,P rishtina, 2009, 304 p. A. XHAGOLLI Miaser Dibra “The metaphor in the Albanian folkloric songs”, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Kulturës Popullore, Tirana, 2007, 363 p. A. ONUZI – A. XHAGOLLI Selected bibliography of Folkloric and Ethnographic publications during 2008. --------------------------------------------- A. XHAGOLLI - Dr. Leontina Gega-Musa, “Poetika e gjëegjëzës”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2009, 304 f. A. XHAGOLLI - Miaser Dibra, “Metafora në këngët popullore shqiptare”, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 2007, 363 f. A.ONUZI – A.XHAGOLLI - Bibliografi e botimeve folklorike dhe etnografike gjatë vitit 2008 (e përzgjedhur)

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 277-289
  • Page Count: 11
  • Language: Albanian