Scientific publications on ethnology and folklore since the former folkloric festival to the National Folk Festival, Gjirokastra, 2009. Cover Image
  • Price 4.50 €

Botimet shkencore për etnologjinë dhe folklorin nga festivali i mëparshëm folklorik në Festivalin Folklorik Gjirokastër, 2009
Scientific publications on ethnology and folklore since the former folkloric festival to the National Folk Festival, Gjirokastra, 2009.

Author(s): Miaser Dibra
Subject(s): Customs / Folklore
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: ethnology and folklore ; folkloric festival ; National Folk Festival; Gjirokastra; 2009

Summary/Abstract: Kumtesa është ndalur në botimet e realizuara në Shqipëri në vitet 2004-2009 për etnologjinë dhe folklorin. Përqëndrimi në prurjet shkencore brenda kufijve shtetërorë shqiptarë ka lidhje vetëm me mundësinë e kufizuar që ka një kumtesë, duke qenë e bindur se gjatë diskutimeve tuaja do të plotësohet me të dhëna për botimet e realizuara në këtë periudhë kohore në Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe më gjerë, ku spikasin revista shkencore “Gjurmime albanologjike”, punime të studiuesve të nderuar Sadri Fetiu, Adem Zejnullahu, Zymer Neziri, Myzafere Mustafa, Drita Statovci, Zeqirja Neziri, Leontina Gega, Arbnora Dushi e shumë të tjerë.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 211-215
  • Page Count: 5
  • Language: Albanian