Psychological survey to the characters of the emigration songs (from the XIX century until the Second World War) Cover Image
  • Price 4.50 €

Vështrim psikologjik mbi personazhet e këngëve të kurbetit (Këngët nga shek. XIX deri në Luftën II Botërore) (vijon nga numri i kaluar)
Psychological survey to the characters of the emigration songs (from the XIX century until the Second World War)

Author(s): Miaser Dibra
Subject(s): Anthropology, Music
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: Psychological survey emigration songs ; XIX century ; Second World War

Summary/Abstract: Ndër personazhet më komplekse të këngëve të mërgimit është gruaja në rolin e bashkëshortes. Formësimi artistik i kësaj figure në krijimtarinë tonë gojore paraqet mjaft interes. Gruaja është përjetuese e emigracionit brenda ambientit shqiptar. Ajo përfaqëson një shtresë të vuajtur që merrte përsipër më shumë se i takonte, duke u plakur pa e gëzuar jetën. Ky personazh është pikënisje për të dalluar realisht shumë aspekte të atmosferës së kohës dhe të peshës që shkaktonte largimi i burrave në emigracion. Duke e parë me objektivitet realizimin artistik kompleks të figurës së gruas, dinamikën e zhvillimit dhe të transformimit duhet pohuar se ky personazh paraqitet me më shumë dimensione artistike edhe se ai i mërgimtarit. Kënga përshkruan evolucionin e figurës, nga një vajzë e mbyllur që nuk e njihte jetën përtej shtëpisë së vet në një grua që rritet, merr mbi vete përgjegjësi dhe e përballon jetën me vetmohim e dinjitet, me djersë e mungesa të mëdha. Kompleksiteti me të cilën pasqyrohet ajo në këto këngë krijon mundësi për të kuptuar problematikën e fenomenit të emigracionit thuajse në tërësinë e tij.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 003-034
  • Page Count: 32
  • Language: Albanian
Toggle Accessibility Mode