Linguistic Forum Cover Image

Forum Lingwistyczne
Linguistic Forum

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2449-9587
Online-ISSN: 2450-2758
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 10
 • Issue No. 9
 • Issue No. 11/1
 • Issue No. 11/2
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Idea nowego pisma lingwistycznego o nazwie „Forum Lingwistyczne” zrodziła się Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Publikujemy teksty z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, a zatem nie stawiamy autorom ani ograniczeń tematycznych, ani metodologicznych. Językiem publikacji jest język polski oraz języki kongresowe. Nadesłane teksty zamieszczane są w czterech działach: STUDIA: tu publikujemy artykuły naukowe prezentujące autorskie spojrzenie na problem językowy lub językoznawczy, analizy faktów językowych bądź kulturowych dokonywane z perspektywy lingwistycznej, syntezy dokonań w różnych subdyscyplinach językoznawstwa, itp. POLEMIKI: to miejsce na recenzje najnowszych i dawniejszych, lecz ważkich, prac językoznawczych lub takich, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na kierunki badań lingwistycznych. ARCHIWALIA: w tym dziale chcemy przypominać artykuły, które ukazały się kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt lat temu i które, mimo że ważne i interesujące, zostały nieco zapomniane lub też są trudno dostępne. Aby zwiększyć kręgi czytelnicze, do tego działu przyjmujemy teksty w językach kongresowych (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski). VARIA: tutaj zamieszczamy teksty, które odnoszą się do wszelkich problemów współczesnego językoznawstwa: przypominają ważne postaci i szkoły językoznawcze; rejestrują i komentują wydarzenia życia naukowego, przedstawiają nowe projekty i kierunki dydaktyki uniwersyteckiej, itp.