Turkish-Russian Relations during the 1990s: Stability in Instability Cover Image
  • Price 4.90 €

1990’lar Boyunca Türkiye-Rusya İlişkileri: İstikrarsızlık İçinde İstikrar
Turkish-Russian Relations during the 1990s: Stability in Instability

Author(s): Merve İrem Yapıcı
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Rusya; Türkiye; ABD; Enerji; Kafkasya; Batılılaşma; Russia; Turkey; the USA; Energy; Caucasus; Westernization

Summary/Abstract: İki kutuplu sistemin sona erdiği, Batı liberalizminin tüm dünya üzerinde hakimiyetini hissettirdiği ve SSCB’nin dağılarak yerini Rusya Federasyonu’na bıraktığı 1990’lı yıllar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde önemli bir döneme tekabül etmektedir. Zira sosyalizmi geride bırakarak kapitalist ekonomiye eklemlenme uğraşındaki Moskova, ülke içinde gerçekleştirilen çeşitli reformlara paralel olarak dış ilişkilerinde yeni bir düzenlemeye gitmiş, bu durum Rusya’nın Türkiye ile arasındaki münasebetlere de tesir etmiştir. Taraflar arasındaki özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerde ciddi bir açılımın yaşandığı bu dönemde, Kafkasya üzerinde yaşanan jeopolitik rekabet ilişkilerde çok yönlü bir işbirliğinin oluşumunu engellemiştir. Bundan ötürü ‘sanal yakınlaşma’ olarak adlandırılan bu dönemdeki ilişkiler, 2000’li yıllardaki ilişkilerin gelişimine zemin hazırlaması ve geçiş dönemine tekabül etmesi açısından önem arz etmektedir. Makalenin temel hedefi, bu dönemde ilişkilerin gidişatını belirleyen unsurları ortaya koyabilmektir. Bu bağlamda taraflar arasında sorun yaratan konular tek tek ele alınmış, bu sorunların aşılmasını sağlayan faktörler saptanmaya çalışılmıştır. Varılan sonuç, taraflar arasındaki krizlerin oluşmasında ya da aşılmasında ve ilişkilerin genel seyrinde, her iki devletin de ‘Batılı’ kimliğini benimseme düzeylerinin ve genel olarak Batı dünyası ile ilişkilerinin belirleyici olduğudur. Bu bağlamda istikrarsız gibi görünen ilişkilerde aslında bir istikrarın var olduğu tespitine varılmıştır.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 40
  • Page Range: 121-153
  • Page Count: 33
  • Language: Turkish