The Place of Military Intervention towards Bosnia Herzegovina in International Law Cover Image
  • Price 3.90 €

Bosna Hersek’te Gerçekleştirilen Askerî Müdahalenin Uluslararası Hukuktaki Yeri
The Place of Military Intervention towards Bosnia Herzegovina in International Law

Author(s): Merve İrem Yapıcı
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Bosna-Hersek; Birleşmiş Milletler; UNPROFOR; NATO; Kuvvet Kullanımı; ‘İki Anahtar’ düzenlemesi

Summary/Abstract: Soğuk Savaşın bitimi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında patlak veren etnik çatışmalardan en önemlilerinden biri de eski Yugoslavya topraklarında yaşanmış; Hırvatistan ve Slovenya’dan sonra bağımsızlığını ilân eden Bosna Hersek, dört yıl boyunca kanlı çatışmalara ev sahipliği yapmıştır. ‘Büyük Sırbistan’ yaratma hayalindeki Sırpların, Bosna’nın bağımsızlığını engelleme ve Boşnakları bu uğurda katletme politikasına karşı uzun süre etkisiz kalan uluslararası toplum, ancak 1995 yılında ABD’nin de itici gücüyle Bosna’da etkili askerî tedbirler alabilmiş ve BM Güvenlik Konseyi kararları sonucunda NATO, Bosna’daki katliamları ve çatışmaları durdurmak için kuvvet kullanma yetkisiyle donatılarak görevlendirilmiştir. Bu çalışmada amaçlanan söz konusu askerî müdahalenin gerçekleştirilmesine yol açan unsurları da irdeleyerek, müdahalenin etkinliğini ve uluslararası hukuka uygunluğunu tartışmaktır. One of the most important ethnic conflicts which emerged after the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union was experienced on Former Yugoslavian territories. Bosnia Herzegovina that declared its independence after Croatia and Slovenia had hosted bloody conflicts for four years. International community that was not influential long period of time in response to the’ Greater Serbia’ policy of Serbs, at last in 1995 took effective military actions with the influence of US and NATO was authorized to use of force by the United Nations Security Council in order to stop conflicts and massacres in Bosnia. The basic aim of this study is to discuss the effectiveness and legality of military intervention in Bosnia by examining the factors that paved the way for the intervention.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 08
  • Page Range: 1-24
  • Page Count: 24
  • Language: Turkish