How the Catholic population of the Vilnius diocese welcomed their bishop in 1905 and 1906 during pastoral visits Cover Image

Jak ludność katolicka diecezji wileńskiej witała swego biskupa w 1905 i 1906 roku podczas wizytacji pasterskich
How the Catholic population of the Vilnius diocese welcomed their bishop in 1905 and 1906 during pastoral visits

Author(s): Roman Jurkowski
Subject(s): Christian Theology and Religion, Politics and religion, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Kuria Metropolitalna Białostocka

Summary/Abstract: Wizytacje biskupie zwane także lustracjami miały i mają do dzisiaj nie tylko na celu kontrolę parafii i proboszczów, ale także wzmocnienie życia religijnego w tych małych wspólnotach wiary. W warunkach swobody religijnej stanowią, co kilka lat, ważny element kontaktu biskupa z wiernymi należącymi do jego diecezji i są jedną z form jego działalności duszpasterskiej. Natomiast w Rosji carskiej, szczególnie na Ziemiach Zabranych, w dobie tzw. pierwszej rewolucji miały one także charakter restytucji katolickich wspólnot parafialnych, a w szerszym wymiarze, walki o prawa religijne, narodowe i społeczne ludności katolickiej.

  • Issue Year: 29/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 403-426
  • Page Count: 24
  • Language: Polish