Theological Studies Białystok Drohiczyn Łomża Cover Image

Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
Theological Studies Białystok Drohiczyn Łomża

Publishing House: Kuria Metropolitalna Białostocka
Subject(s): Theology and Religion
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0239-801X
Status: Active

 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/26
 • Issue No. 1/27
 • Issue No. 1/28
 • Issue No. 1/29
 • Issue No. 1/30
 • Issue No. 1/31
 • Issue No. 1/32
 • Issue No. 1/33
 • Issue No. 1/34
 • Issue No. 1/35
 • Issue No. 1/36
 • Issue No. 1/37
 • Issue No. 1/38
 • Issue No. 1/39
 • Issue No. 1/40
 • Issue No. 1/41
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Studia Teologiczne – Białystok – Drohiczyn – Łomża” są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Powstały w 1983 roku w celu publikowania dorobku naukowego teologów Metropolii Białostockiej jak również artykułów z nauk biblijnych, z filozofii, psychologii, nauk historycznych. „Studia Teologiczne” są rocznikiem wydawanym regularnie. Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża współpracują z krajowymi ośrodkami akademickimi jak spoza kraju.