Ethnicity and Space (A Model)  Cover Image
  • Price 2.00 €

За един модел на етничното усвояване на пространството
Ethnicity and Space (A Model)

Author(s): Svetla Dzhivtereva
Subject(s): Anthropology
Published by: Асоциация за антропология, етнология и фолклористика ОНГЬЛ